Pitch perfect block

Kwaliteit

Je kent een aantal goede speeches of pitches, zodanig dat je ze kunt benoemen en kunt verwoorden waarom deze speeches jou aanspreken en waarom je ze goed vindt.

 

Goede voorbeelden

Je hebt je dusdanig voorbereid op je pitch, dat je speeches hebt bekeken van mensen uit het vakgebied en bronnen hebt bestudeerd over de pitch als marketinginstrument, zodat je weet wat de bestanddelen en eisen zijn voor een goede pitch.

 

Ken je publiek

Je hebt je zodanig verdiept in de wensen en behoeftes van je klant dat je deze onderdelen op een duidelijke manier laat terugkomen in de inhoud en vorm van je pitch.

 

Eigen kwaliteiten

Je kent je eigen non-verbale en verbale kwaliteiten zodanig dat je met behulp van ondersteunende middelen zelf een pitch kunt geven met een goede structuur en voldoende visuals.

Pitch perfect block

In deze blog heb ik het bewijsmateriaal voor de building block Pitch perfect! Hieronder ga ik de volgende onderdelen uitwerken.

 • Kwaliteit
 • Goede voorbeelden
 • Ken je publiek
 • Eigen kwaliteiten

Kwaliteit

Hieronder een video van Elon Musk over hoe hij de toekomst ziet en hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Daarnaast verteld hij ook zijn toekomst plannen voor zijn bestaande en nieuwe bedrijven. Dit zijn inspirerende ideeën en plannen om naar te luisteren. Daarnaast vind ik het grappig dat Elon Musk ondanks dat hij veel stottert normaal gesproken, dat hij het in de meeste gevallen wel goed en duidelijk verteld. De onderwerpen waar Elon Musk over verteld vind ik interessant en daarom vind ik het leuk om naar te luisteren. Zijn bedrijven en projecten vind ik leuk door de verschillende soorten technieken die hij gebruikt met bijvoorbeeld de Tesla met elektriciteit. Daar ben ik zeker een voorstander van.

Als tweede speech heb ik Nelson Mandela gekozen. Deze speech vond plaats in Monaco tijdens de Laureus World Sports Awards in 2000.

In deze speeches spreekt hij de mensen aan wat sport allemaal doet met de samenleving, daarvoor wilt hij vooral benadrukken dat het mensen bij elkaar brengt en dat er bij sport geen discriminatie aanwezig is. Nelson Mandela is een man die bekend staat als iemand van de vrede. Ik ben het eens met Nelson Mandela dat sport veel voor de wereld kan beteken op het gebied van normen en waarden. Nelson Mandela heeft sterke punten in zijn speeches en daarnaast is hij kort en krachtig in zijn verhaal. Daarmee dringt hij goed door bij veel mensen.

Goede voorbeelden

De bedoeling van een pitch is dat je in korte tijd een presentatie houd over een onderwerp, concept of idee waarbij je met goede argumenten of aspecten duidelijk maakt waarvoor je staat of waar je de mensen van wil overtuigen. De meest gebruikte vorm van een pitch noemen we ook wel de elevator pitch. Bij een elevator pitch ga je meestal uit van een pitch van een kleine minuut. In deze minuut deel je het op in klein blokken waarin je de vragen beantwoord met de volgende vorm:

Wat bied je
Hoe doe je dat
Wat voeg je toe
Waar ben je goed in
Voor wie is dat  interessant en waarom

Daarnaast is het van belang dat je mensen prikkelt in jouw verhaal en overtuigt van jouw punt.

Ken je publiek

Ook is het belangrijk dat je je verdiept in de wensen en behoefte van doelgroep die je gaat toespreken. Zo kan je met een duidelijk beeld van je doelgroep gericht je speech houden op het desbetreffende onderwerp. Bijvoorbeeld bij kinderen moet je veel visuele beelden gebruiken of laten zien omdat ze niet kunnen concentreren op het verhaal dat je verteld. Daarnaast heb je ook een verschil in informele en formele vorm van een speech bijvoorbeeld bij een bedrijf waar je voor een project moet presenteren is het belangrijk dat je professioneel overkomt.

Bij een presentatie is het belangrijk dat je rekening houd met je publiek.

 • Wat zijn het voor mensen?
 • Waarin is je publiek geïnteresseerd?
 • Wat wil je publiek horen?
 • Hoe kan je daarop inspelen?

Eigen kwaliteiten

Als ik zelf een pitch of presentatie ga houden zorg ik er eerst voor dat ik me verdiep in het onderwerp en alle belangrijke informatie eruit filter. Vervolgens werk ik dit uit in een nette strakke powerpoint via Google Presentaties of Keynote. Daarna noteer ik voor mezelf de belangrijkste punten op om deze vervolgens tijdens de pitch of presentatie nadrukkelijk toe te lichten.

Ik heb voor techniekfilosofie twee presentaties gehouden over de volgende onderwerpen:

 • Nolan Bushnell
 • Elon Musk

Waar ben ik goed in?

 • Duidelijk spreken
 • Inhoudelijk geïnteresseerd
 • Goed in het toelichten van standpunten
 • Goede eigen mening
 • Strakke en nette powerpoint
 • Interactie

Waar kan ik mezelf nog verbeteren?

 • Houding
 • Contact met de klas
 • Omgaan met spanning
 • Op tijd beginnen

Hieronder linkjes van presentaties:

Nolan Bushnell

Elon Musk