Dag 16 CLE3 – De Vijfwerelddelen – ‘Eindpresentatie en retrospective’

Eindpresentatie 4 april

Vandaag 4 april hadden we onze eindpresentatie. De laatste punten moesten nog snel aangepast worden. Hiervoor heb ik ervoor gezorgd dat de timer die we in onze game hadden ingebouwd deze stopt wanneer de missie van de game voltooid is en dat deze de juiste score berekend aan de hand van de tijd die verstreken is. Vervolgens heb ik ook nog een alert toegevoegd zodat er een melding komt wanneer de speler een verkeerde QR-code ingescand heeft.

In deze blog zal ik terug kijken op ons project en op de laatste (3e) sprint.

Terugblik sprint 2:

Wat kon er beter:

 • Het planmatig werken met Trello en Toggl

Acties:

 • Trello en Toggl actief gebruiken
 • Buiten CLE uren ook bezig met het project

Ik heb tijdens mijn laatste sprint de volgende acties hierboven succesvol uitgevoerd. Ik heb direct na sprint 2 zowel Trello als Toggl aangemaakt en direct in gebruik genomen. Vervolgens heb ik gelijk de verschillende taken die gedaan moesten worden verdeeld onder mijn team genoten en zijn we daarmee aan de slag gegaan. Daarnaast heb ik ook Toggl gekoppeld aan Trello, zodat ik nog een overzichtelijker idee krijg van hoeveel tijd ik ergens mee bezig geweest ben en zo weer beter mijn tijd in kan indelen voor de volgende taken. Daarnaast ben ik veel meer dagen bezig geweest met het project dan alleen de CLE uren. Dit kun je ook zien aan m’n blog die ik elke dag wanneer we bezig waren bijgewerkt heb. Daarnaast is de inhoud van de blogs ook verbeterd. Dit komt omdat ik de laatste weken een beter beeld kreeg van wat ik moest maken en dat heeft me heel erg gestimuleerd om er actief mee bezig te zijn.

Hieronder heb ik nog even een kort overzicht neergezet van Trello en Toggl.

Retrospective Sprint 3

Wat ging goed:

 • Elke dag bloggen met een duidelijk en overzichtelijke blog
 • Programmeren met HTML, CSS, PHP en Javascript
 • Trello en Toggl gebruiken
 • Leiding nemen in het team en taken verdelen
 • Duidelijkheid creëren in het team

Wat kon er beter:

 • Mijn skills in Javascript zijn niet heel goed dus was het daarin nog veel zoeken, ik wil heel graag hier heel veel in leren want vind Javascript reuze interessant.

Eindbeoordeling CLE 3

Je bent tijdens de Retrospectives actief in gesprek gegaan met docentbegeleider als het ging om je leerontwikkeling op de punten: ambitie, creativiteit, planning, afspraken nakomen en feedback geven.

Ambitie

Ik ben iemand die veel ambitie heeft en dat heeft zowel een voordeel als een nadeel ben ik achter gekomen. Ten eerste heeft veel ambitie het voordeel dat ik steeds meer wil en ik daarin mezelf steeds verder wil ontwikkelen hierdoor kom ik steeds verder in mijn leerproces om zo de juiste doelen te behalen. Nadeel is dat mijn ambities soms wat te hoog gegrepen zijn en daardoor neem ik geen stapje terug en gaat dat ten koste van het eindresultaat. Ik ben een persoon die niet snel tevreden is met het eindresultaat, ik zie altijd plek voor verbetering of een beter eindresultaat. Ik was niet snel tevreden met ons idee, daarom bedacht ik om een app te maken, echter was dit niet haalbaar en dit heeft Rob me duidelijk gemaakt aan de hand van argumenten. Dit heeft me er bewust van gemaakt om niet altijd het mooiste en beste eindresultaat eerst voor ogen te hebben maar een stapje terug te denken en om eerst een simpelere variant te maken en daar vervolgens op door te bouwen. Een soort van Alpha versie van een app is dan nu een soort web app geworden.

Creativiteit

Creativiteit is niet mijn sterkste punt en daarvoor ben ik ook naar deze opleiding gekomen om mijn creativiteit te verbeteren. Ik ben tijdens het bedenken van ons concept actief bezig geweest met het opzetten van 2 verschillende brainstormsessies bij de Mindmap kwamen al wel wat ideeën naar voren alleen waren dit nog geen concrete ideeën om een concept van te bedenken, na verschillende leraren gesproken te hebben en een goede tip van Rob om niet teveel op alleen maar de locatie te denken maar gewoon veel globaler te denk kwamen er veel meer ideeën. Ik kwam met het idee om een Augmented Reality game te maken waarin mensen van verschillende plekken doormiddel van een QR-codes een soort opdracht kregen. Dit was een globaal idee dat we langzaam hebben fijn getuned. Vervolgens nadat we het concept grotendeels bedacht hadden hebben we de maquette gemaakt hierbij dacht ik om dit het beste van stevig karton en hout te maken.

Ons uiteindelijke uitgevoerde concept is een boat race geworden waarbij je doormiddel van QR-codes verschillende goederen van het ene werelddeel naar het andere werelddeel moet brengen. In totaal zijn er vijf werelddelen: Europa, Azië, Amerika, Australië en Afrika. Vervolgens word een score berekend aan de hand van de tijd die iemand bezig is geweest met het goederen vervoeren.

Planning

In het begin van het project hadden we totaal geen planning, hier kwamen we ook achter toen we in de Retrospective van Sprint 1 waren. Ik ben iemand die van een duidelijke planning houd zodat ik precies weet wat en wanneer iets moet gebeuren. Vervolgens hebben we dus een planning gemaakt. Daarnaast heb ik Trello en Toggl aangemaakt en mijn teamgenoten de verschillende taken gegeven om zo een duidelijke planning te hebben. Daardat we een duidelijk overzicht in Trello kregen en via Toggl de tijd konden inzien werden we productiever en wisten we ook precies wanneer we ergens klaar mee moesten zijn.

Afspraken nakomen en feedback geven.

Ik ben heel betrouwbaar en eerlijk, ik kom altijd mijn afspraken na en ben altijd op tijd. Ik hou mensen in mijn team altijd op de hoogte wanneer ik ergens mee zit of mij iets niet lekker zit. Ik ben ook niet voor niets een Fries. Ik zeg graag waar het op staat. Teamleden kunnen mij vertrouwen en kunnen heel veel aan mij hebben, ik ben iemand die goed met mensen kan praten en kan helpen wanneer dat nodig is. Ik heb mij goed ingezet tijdens het maken van het bouwen van de maquette, zo heb ik ook meegeholpen aan het maken van een goede en duidelijke planning. Ik heb verschillende teamleden aangesproken wanneer dat nodig was en ze geholpen of aangestuurd.

Mijn uitspraken tijdens het proces voegen veel toe omdat ik mensen vaak aanwijzingen geef of iets duidelijk probeer te maken. Hierin krijg ik dan ook vaak weer feedback hoe dit beter kan. Ik laat mijn mening altijd gelden over bepaalde onderwerpen tijdens het project. Hierin geef ik aan wat ik goed of slecht vind gaan en waarom, daarnaast geef ik ook feedback hoe dit beter kan bijvoorbeeld. Zo heb ik Dominique een paar aangesproken om iets misschien anders aan te pakken en heb Yusuf meerdere malen gezegd om wat meer initiatief te nemen en er actiever mee bezig te zijn. Ik kreeg dit ook te horen in de retrospectives dat zit dit fijn vonden om te horen en er goed mee uit de voeten konden. Hierbij zeiden mijn teamleden ook dat ze het fijn vonden dat ik de ondernemende rol nam.

 

Na afloop van de Retrospectives ben je actief aan de slag gegaan met de feedback en feedforward en je hebt deze persoonlijke ontwikkeling aantoonbaar gemaakt (op je blog).

Ik ben zeer actief bezig gegaan met de feedback van de docent en de acties die uit de retrospectives kwamen. Zo heb ik in de eerste retrospective ondervonden dat een goede planning zeer belangrijk is en deze heb ik toen samen met mijn team opgesteld. Daarnaast kreeg feedback om meer uit eigen perspectief te schrijven op mijn blog en daarbij duidelijk te schrijven wat ik gedaan heb. Deze feedback heb ik vervolgens gebruikt om de tweede sprint wel te halen.

De twee retrospective kreeg ik als feedback om beter met onze tijd om te gaan en iets van Trello en Toggl te gebruiken. Deze heb ik toen meteen aangemaakt en gedeeld met mijn teamgenoten om zo als team een duidelijk overzicht te krijgen met wat er nog moest gebeuren en wanneer dat moest gebeuren. Vervolgens heb ik de taken verdeeld en de leiding genomen in het bijhouden van Trello en Toggl. Ook kwam er uit de tweede sprint om eerst een simpele variant van de app te maken hierbij hebben we bedacht om een web app te maken in plaats van een app. Door de feedback van tweede sprint heb ik een veel beter beeld gekregen wat er nog moest gebeuren om tot een goed eindresultaat te komen.

Je hebt je beoogde- en daadwerkelijke ontwikkeling leesbaar gedocumenteerd op het blog en daarmee de lezer overtuigd dat er voldoende persoonlijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden op de punten ambitie, creativiteit, planning, afspraken nakomen en feedback geven.

Ik ben elke dag nadat we klaar waren voor die dag actief gaan bloggen om zo een duidelijk beeld te krijgen van de ontwikkelingen voor ons project maar ook mijn persoonlijke ontwikkelingen:

 • Het bedenken van een goed en duidelijk concept
 • Bezig met paper prototyping
 • Het maken van maquette
 • Omgaan met het wegvallen van teamgenoten en problemen van ziekte of dergelijke
 • Duidelijke planning maken doormiddel van Trello en Toggl
 • Problemen met Javascript oplossen door verschillende mensen te benaderen.

Met deze blog wil ik laten zien dat ik voldoende ontwikkeling heb gemaakt op de volgende bovengenoemde uitgeschreven punten:

 • ambitie
 • creativiteit
 • planning
 • afspraken nakomen
 • feedback geven

Hiermee hoop ik dat ik met deze blog en andere blogs voldoende ontwikkeling heb gemaakt.

Eindresultaat

Dag 15 CLE3 – De Vijfwerelddelen – ‘Laatste aanpassingen’

Vandaag 3 april heb ik samen met mijn team gewerkt aan de laatste aanpassingen aan onze Boat-race game. Ik ben ben begonnen met nog wat aanpassingen qua CSS en vervolgens ben ik opzoek gegaan naar een juiste timer tijdens het spelen van de game. Vervolgens heb ik samen met Dominique structuur aangebracht in de mappenstructuur en de verschillende bestanden. Aan de hand van ons ontwerp heb ik de volgende pagina’s aangemaakt om het spel zo in de goede baan te lijden. Ik heb ook gezocht naar een hoe het werkte met sessions alleen bleek dit nog vrij lastig.

De game is te vinden via de volgende link:

easyorder.nl

Tijdens het laatste gedeelte van mijn project heb ik veel gebruik gemaakt van Trello en Toggle. Ik moet het zeker nog echt in mijn routine laten komen maar het heeft me wel erg geholpen om een duidelijk overzicht te creëren voor mijzelf. Daarnaast ben ik buiten de CLE uren ook druk bezig geweest met het project om toch tot een goed resultaat te kunnen komen.

Hieronder heb ik nog even een kort overzicht neergezet van Trello en Toggl.

Dag 14 CLE3 – De Vijfwerelddelen – ‘App ontwikkelen en QR-codes testen’

Nadat ik een begin had gemaakt met pagina’s aanmaken in CodeAnywhere hadden we al een groot deel van de website gemaakt maandag. Hier gingen we vandaag weer mee verder. Eerst hebben ik via Trello de pagina’s aangemaakt en neergezet wat er precies op die pagina’s moet komen. Deze pagina’s konden wij uit onze schets halen die ik eerder samen met Dominique heb gemaakt. Ook heb ik in Trello gezet dat we een Github moeten aanmaken om hier een versie beheer van te maken.

Toen heb ik de taken onder ons verdeeld en heb ik overlegd met Yusuf en Dominique welke pagina’s hun konden gaan maken.

Dominique was al snel aan de slag met het maken van een volgende pagina om het lossen weer te kunnen verwerken en het kijken naar een timer om deze toe te voegen.

Yusuf snapte niet helemaal wat wij bedoelde met pagina’s dus hebben we dat hem even uitgelegd. Vervolgens vroeg ik later of het goed lukte met het aanmaken van pagina’s en vroeg ik of ik kon helpen. Hij zei dat hij ermee bezig was maar het schoot niet echt op. Dus toen bedacht ik van misschien kan jij de QR codes alvast uitprinten. Maar dat duurde ook enorm lang….

Ik had inmiddels de pagina gemaakt met een QR-scanner die QR-scanner had Dominqiue gemaakt waardoor ik deze makkelijk kon implementeren. Daarnaast heb ik toen Materialize CSS toegevoegd zodat het wat meer gestructureerd werd.

Het menu aan de zijkant om de camera te kiezen heb ik vervolgens in een hamburger menu gezet zodat dit niet in de weg staat als je het niet nodig hebt. Daarnaast is dit ook een voordeel voor op de mobiel. Ik heb ook de website gelijk responsive gemaakt voor op de mobiel. Hiermee is ook de camera die word weergeven van de mobiel gelijk responsive.

Nadat dit klaar was heb ik de Raspberry Pi aangesloten op de beamer via HDMI en heb ik vervolgens Raspian geinstalleerd, daarna heb ik een webcam aangesloten en via de browser getest of dit ook werkte met het inscannen van de QR-codes.

De QR codes had Yusuf nog steeds niet uitgeprint dus heb ik dat maar even snel gedaan. En ik vroeg of hij ze op wilde plakken maar dat was al teveel gevraagd. Toen heb ik de QR codes maar zelf op de kranen geplakt.

Dag 13 CLE3 – De Vijfwerelddelen – ‘App ontwikkelen’

26-03-2018 – Ik bedacht me dat het handig was om samen een plek te hebben om samen code te kunnen typen, toen kwam ik eerst uit bij teletype van Atom, maar deze werkte niet optimaal. Daardoor kwam ik bij Codeanywhere uit en hebben we deze met z’n allen gedeeld. Hieraan heb ik toen de SFTP toegevoegd van de website die ik nog in mijn bezit heb namelijk https://easyorder.nu. Hier hebben we een begin gemaakt.

Dag 12 CLE3 – De Vijfwerelddelen – ‘Retrospective en app ontwikkelen’

Tijdens Sprint 2 heb ik een grote bijdrage gehad aan de maquette en het begin van het daadwerkelijk ontwikkelen van onze app.

Wat ging goed:

 • Blog bij houden
  • Vanuit eigen perspectief schrijven
  • Duidelijk toelichten wat ik precies gedaan heb en niet alleen wat het team gedaan heeft.
 • Maquette maken
 • Duidelijke planning gemaakt
 • Trello aangemaakt
 • Ik ben erg ondernemend in het project

Wat kon er beter:

 • Het planmatig werken met Trello en Toggl

Acties:

 • Trello en Toggl actief gebruiken
 • Buiten CLE uren ook bezig met het project

Retrospective CLE 3 Sprint 2

Dag 11 CLE3 – Sprint 2 De Vijfwerelddelen – ‘Retrospective en app ontwikkelen’

Terugblik

De afgelopen weken ben ik bezig geweest om nog de laatste aanpassingen aan onze maquette te doen en hier een goed verhaal bij het concept te vertellen zodat we dit goed konden presenteren aan onze medestudenten. Daarnaast ben ik bezig geweest met het maken van een planning, deze heeft Dominique vervolgens uitgeschreven. Hiermee heb ik de actie behaald om een duidelijke planning te maken.

Planning: Kan je planmatig naar je doel werken? ​Wat was daarin de aanpak van het team en wat was jouw rol? Ben je in staat goede user stories op te stellen?

Tijdens het maken van de onze maquette hadden wij vooraf geen planning gemaakt daardoor wisten we niet precies wat en wanneer we waarmee bezig moesten. Dit was niet erg omdat ik samen met Dominique de hele maquette heb gemaakt. Hierdoor hadden we niet echt een planning nodig omdat we goed met elkaar communiceren wat en wanneer iets moest gebeuren om uiteindelijk een goede maquette te krijgen. Met daarbij een goede concept presentatie. We hebben nu een planning gemaakt voor het maken van de app + werking met onze maquette, hierbij hebben we genoeg flexibiliteit ingebouwd. Ik heb samen met het team de planning besproken en Dominique heeft deze uitgeschreven en gedeeld voor het hele team.

Onze aanpak was wel planmatig omdat we van te voren onze maquette eerst uitgetekend hebben op papier hierdoor wisten we precies wat er moest gebeuren en hoe dit moest gebeuren. Voor het maken van de app heb we nu een duidelijke planning uitgewerkt. Deze heb ik hier onder even neergezet.

Ik ben in staat goede user stories te schrijven. Deze heb ik gedeeld met het team hierbij hebben we allen bij gedragen.

Afspraken nakomen: Houdt je je aan afspraken, ben je betrouwbaar? Kunnen teamleden op je bouwen in bijvoorbeeld aanwezigheid en inzet?

Ik ben heel betrouwbaar en eerlijk, ik kom altijd mijn afspraken na en ben altijd op tijd. Ik hou mensen in mijn team altijd op de hoogte wanneer ik ergens mee zit of mij iets niet lekker zit. Ik ben ook niet voor niets een Fries. Ik zeg graag waar het op staat. Teamleden kunnen mij vertrouwen en kunnen heel veel aan mij hebben, ik ben iemand die goed met mensen kan praten en kan helpen wanneer da nodig is. Ik heb mij goed ingezet tijdens het maken van het bouwen van de maquette, zo heb ik ook meegeholpen aan het maken van een goede en duidelijke planning.

Feedback geven: Voegen je uitspraken iets toe aan het groepsproces en de groepsdynamiek? Op welke wijze zeg je wat? heb je een mening over de uitvoering van het project? Heb je invloed op het proces?

Mijn uitspraken tijdens het proces voegen veel toe omdat ik mensen vaak aanwijzingen geef of iets duidelijk probeer te maken. Hierin krijg ik dan ook vaak weer feedback hoe dit beter kan. Ik laat mijn mening altijd gelden over bepaalde onderwerpen tijdens het project. Hierin geef ik aan wat ik goed of slecht vind gaan en waarom, daarnaast geef ik ook feedback hoe dit beter kan bijvoorbeeld.

Dag 10 CLE3 – De Vijfwerelddelen – ‘Ziek’

Helaas was ik afgelopen weekend ziek, hierdoor heb ik niet actief bezig kunnen zijn met ons project. Ik heb wel contact gehouden met mijn team over de vorderingen van ons project. Zo hebben we een planning gemaakt voor het maken van de app. Ik heb hiervoor ook aangegeven wat juiste opties zijn en watvoor tools en dergelijke we kunnen gebruiken. Ik heb hiervoor mijn raspberry pi toegevoegd en bedacht om onze app in Android Studio te gaan bouwen.

Hier is de planning die we hebben opgesteld:

User stories:

Dag 9 CLE3 – De Vijfwerelddelen – ‘Maquette eindresultaat’

We moesten vandaag 12 maart onze maquettes presenteren. Daarom heb ik nog even de laatste aanpassingen gedaan aan onze maquette. Dat was vooral wat kleur aanbrengen door groene bosjes toe te voegen en de ramen te vormen van het winkelcentrum “Entrepot” . Verder heb ik nog wat bootjes gemaakt van schuursponsjes en een satèprikker.

Ik heb de maquette aan meerdere studenten en docenten uitgelegd met het concept daarbij natuurlijk.

Dag 8 CLE3 – De Vijfwerelddelen – ‘Maquette’

We gingen weer verder met onze Maquette. Ik ging verder met het in elkaar zetten van de havenkranen en daarbij ook de kraan zelf aan het vaste stuk maken. Vervolgens heb ik hier een touwtje aangemaakt om zo de kraan zo goed als een echte havenkraan er uit te laten zien.

Ik kwam met het idee om een bakje te maken met echt water zodat het net echt lijkt of we een soort haven hebben. Dominique heeft daarvoor een ontwerp gemaakt om dit vervolgens uit te laten snijden in de lasersnijder. Deze heb ik toen met ducktape in elkaar gezet tot het een waterdicht bakje werd.

Dag 7 CLE3 – De Vijfwerelddelen – ‘Maquette’

Ik ging samen met Dominique verder met het maken van de Maquette voor ons project de Vijf Werelddelen. Ik ging bezig met zagen en spijkeren en lijmen van de houtjes om zo de havenkranen te maken. Ik vond het leuk om te zagen en de houtjes te verbinden om zo een mooie havenkraan te maken.

Maquette De Vijf Werelddelen