Sector verdieping block

Inhoud

Je leest blogs, literatuur en bezoekt (een of meerdere ) events zodat je op de hoogte bent van: technologische ontwikkelingen. Publiceer hier een aantal blogpost over. de ontwikkelingen in de sector van jouw voorkeur. Ga in gesprek met experts in jouw sector (online of offline).

Bij deze artikelen gaat om de ontwikkelingen van de digitale virtuele assistent. Die steeds meer een grotere rol gaat spelen in ons leven. De manier waarop wij de virtuele assistent kunnen inzetten is van groot belang denk ik. Daarnaast zijn er bepaalde aspecten die zowel voordelen al nadelen opleveren met zo’n digitale virtuele assistent.

Tegenwoordig zijn er tal van mensen die als virtuele assistent worden ingezet bij bijvoorbeeld thuiszorg, mensen die een burnout hebben of overwerkt zijn, daarnaast hebben verschillende mensen ook een persoonlijke assistent voor op het werk dit noemen wij meestal een secretaresse.

Ik ben ook in de Utrecht Jaarbeurs bij de Big Data Expo geweest. Hierbij heb ik met wat bedrijven gepraat over privacy en de manier waarop hun met hun data omgingen, hierbij hadden ze verschillende technieken en systemen. Ik kwam ook bij een bedrijf die bezig was met een virtuele assistent om ouderen te helpen die thuiszorg nodig hebben. Hierbij hebben ouderen vaak een echt persoon die hun helpt. Hierbij verzamelde het bedrijf enorm veel data over verschillende soorten ouderen en gingen ze aan de hand van die data mogelijke taken bedenken.

Ik ben als ondernemer ook bij twee verschillende Google Werkplaats events geweest zowel in Leeuwarden als in Groningen.

Bij de eerste in Leeuwarden ging het over het beveiligen van je accounts en privacy daarvan. Neem bijvoorbeeld twee staps verificatie van Google en daarnaast ging het ook over het verzamelen van data die Google natuurlijk steeds meer verzameld doormiddel van smartphones met Android en natuurijk de Google Home die tegenwoordig in steeds meer huiskamers te vinden is.

 

Ook ben ik op bedrijfssafari geweest bij 2 verschillende bedrijven, namelijk Q42 en Dotcontrol.

Het tweede bedrijf Q42 sprak mij veel meer aan omdat ik heel erg van de vrijheid hou, door de vrijheid stijg ik boven mijn eigen kwaliteiten uit en leer ik ook veel meer dan wanneer ik minder vrijheid heb. Q42 was ook niet alleen bezig met websites en apps maar ook met verschillende totaal andere projecten zoals de Google Assistent intergratie op verschillende toepassingen.

Onderzoek

Je voert meerdere onderzoeken uit en houdt daarbij rekening met: Bronnen (Je hebt relevante bronnen op een correcte wijze verwerkt in tekst en bronnenlijst zodanig dat anderen een goed inzicht krijgen in je onderbouwing); Onderzoeksdoel (Je hebt het onderzoeksdoel zodanig afgebakend dat je een onderzoeksvraag kunt formuleren); Onderzoeksmethode (Je kan een onderzoeksmethode selecteren en uitwerken zodanig dat je daarmee een antwoord kunt vinden op de onderzoeksvraag); Data (Je weet data te verzamelen en weer te geven zodanig dat je conclusies kunt trekken en aanbevelingen kunt doen); Reflecteren (Je kunt zodanig op je eigen onderzoek reflecteren dat de sterke en zwakke punten van het onderzoek en jouw rol daarin duidelijk worden); Respect (Je gaat zodanig met je onderzoeksomgeving en deelnemers om dat je hiermee respect toont);

Ik heb voor techniekfilosofie onderzoek gedaan naar de manier waarop de digitale virtuele assistent toeneemt en over een paar jaar niet meer weg te denken is uit ons leven.

Hierbij had ik als onderzoek:

Onderzoeksvraag:
Wat zal de impact zijn van de virtuele assistent op ons persoonlijke leven en gedrag?

Stelling:
Binnen 20 jaar zal de mens afhankelijk zijn van de virtuele assistent.

Resultaat

Als onderzoeker kom je door middel van goed gevonden bronnen en goed argumenten kom je tot een gefundeerde mening over ontwikkelingen op je vakgebied. Je kunt spiegelen, dat wil zeggen deelnemen aan een debat/ruggespraak gehouden met een expert. Let op: dit is geen medestudent!. Je publiceert meerdere artikelen (onder andere het essay van Filosofie 3), waarin je jouw visie op de sector deelt, aangeeft waarom de technologie ‘cutting edge’ is, en welk concept je bedacht hebt voor de sector op basis van deze technologie.

De virtuele assistent is niet meer weg te denken uit ons leven

Invloed van de virtuele assistent