Oplevering sprint 5

Waar hebben we aan gewerkt?

Als gebruiker wil ik realtime informatie van mijn auto op mijn scherm kunnen zien, zodat ik altijd weet hoe mijn systeem ervoor staat.

Als gebruiker wil ik vanaf mijn stuur het systeem kunnen besturen, zodat ik zonder afleiding de controle houdt over het systeem.

Deze user stories hebben we technisch uitgewerkt, we hebben deze sprint het volgende bereikt:

  • Het aansturen van de auto vanaf de demo-interface.
  • Het versturen van informatie naar de computer van de auto.
  • Het ontvangen van informatie van de computer van de auto.
  • Het uitlezen van het Xbox stuur.

We hebben de laatste communicatie-schakel hiermee afgerond; het is nu mogelijk om vanaf de client (de demo), een realtime verbinding te hebben met de auto (de server).

We hebben de demo-interface namelijk als Node-server gehost op de Raspberry. Elk apparaat binnen hetzelfde internet-netwerk kan hiermee verbinding maken. De camera-feed wordt hier ook ingeladen.

De auto wordt aangestuurd door een Arduino. Deze staat via de seriële (USB) poort in verbinding met de Raspberry. Dus net zoals dit normaal via een PC gaat, maar nu via de Raspberry. De Node server kan deze poort direct aansturen, waardoor we geen Python scripts meer nodig hebben. Op deze manier hebben we het aantal tussenstappen in de schakeling teruggebracht, waardoor de signalen sneller verwerkt worden.

De interactie-laag in de deelproducten mist nog wel. We hebben ons gericht op het technisch werkend krijgen van de producten. We hebben wel concrete vervolgstappen voor komende sprint, waardoor we dit snel op kunnen pakken en af kunnen maken:

  • Het koppelen van knoppen uit de interface aan de output van de demo.
  • Het luisteren naar de input van het stuur, en dit als output versturen.

Het stuur en de pedalen zullen leidend worden in (de input van) de interface, het wordt dus heel tangible. Hiermee kunnen straks de lampen, richting en snelheid worden bestuurd. Ook kunnen we de interface realtime informatie van de auto en bijv. snelheid laten tonen, en met de knoppen op het stuur hier door navigeren.

You must be logged in to post a comment.