Buildingblocks – Pitch Perfect

Inleiding

In deze leeswijzer vind u mijn bewijsmateriaal voor het buildingblock ‘Pitch Perfect’. Het doel van het buildingblock Pitch Perfect is te leren waar een goede pitch uit bestaat, je publiek leren kennen en daar op in kunnen spelen, je eigen kwaliteiten goed weten in te zetten tijdens een pitch en uiteindelijk het geven van een goede pitch. Hiervoor ga ik in deze leeswijzer verschillende onderwerpen behandelen waarmee ik dit heb bereikt. Verder zijn er 2 van mijn eigen pitches bijgevoegd, waar ik ook op reflecteer.

Kwaliteit

Tijdens de voorbereidingen voor dit buildingblock heb ik een aantal zeer bekende en befaamde speeches bestudeerd, die voor een grote verandering in de geschiedenis hebben gezorgd. Ik heb bewust gezocht naar speeches die veel impact hadden op het verdere verloop van de geschiedenis omdat deze speeches mensen echt aan het denken zette, en hun doel dus duidelijk dienden.

I have a dream by Dr. Martin Luther King Jr.

Een van de meest bekende en besproken speeches aller tijden, de ‘I have a dream’ speech van Dr. Martin Luther King Jr., vond plaats tijdens de ‘March on Washington for Jobs and Freedom’. Het doel van deze tocht was het pleiten voor civiele en economische rechten van de Afro-Amerikanen, die tot op dat moment erg onderdrukt werden. De speech die Martin Luther King gaf was een belangrijke toespraak tijdens deze mars waarmee hij het ongenoegen van alle Afro-Amerikanen verwoorde, alsmede hun droom. Hiermee definieerde hij de burgerrechtenbeweging en zijn nalatenschap.

Wat de speech zo sterk maakt is dat het verdeelt is in 2 belangrijke helften. Allereerst de helft waarin hij de onrecht besprak die zwarte Amerikanen op een dagelijkse basis ondervonden, en misschien nog wel ondervinden; Segregatie, discriminatie en politie geweld richting gekleurden, en hij riep op tot non gewelddadig protest. “We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakeble horrors of police brutality”

Later in de speech benoemde hij zijn droom, een droom van vrede en harmonie tussen rassen. Een visie van een toekomst waar mensen niet worden beoordeeld op de kleur van hun huid, maar op hun karakter. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

Het sterke aan zijn speech is dat door het gebruik van herhaling (I have a dream), rijm en levendige metafoor (Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.) King de mensen diep ontroerd en daarmee weet hij niet alleen Afro-Amerikanen, maar heel Amerika te raken.

We shall fight on the beaches by Winston Churchill

‘We shall fight on the beaches’ is een van 3 belangrijke speeches die Winston Churchill gaf gedurende de invasie op Frankrijk tijdens de tweede wereld oorlog. De ingevlogen Britse geallieerde werden tijdens de invasie afgesneden van het gevecht, en zaten geïsoleerd op het strand bij Duinkerk. Door middel van de speech moest Churchill het Lagerhuis op de hoogste stellen van de desastreuze mislukte militaire operatie, en het parlement waarschuwen voor een mogelijke invasie op Engeland, maar zonder een uiteindelijke overwinning in twijfel te trekken.

Het belangrijkste gedeelte van de speech vind ik het volgende stuk:

Even though large tracts of Europe and many old and famous States have fallen or may fall into the grip of the Gestapo and all the odious apparatus of Nazi rule, we shall not flag or fail. We shall go on to the end, we shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our Island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender, and even if, which I do not for a moment believe, this Island or a large part of it were subjugated and starving, then our Empire beyond the seas, armed and guarded by the British Fleet, would carry on the struggle, until, in God’s good time, the New World, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old.

Wat ik zo goed vind aan het genoemde gedeelte is dat Churchill, net zoals Martin Luther King, sterk gebruik maakt van herhaling om de boodschap over te brengen. Hij herhaalt keer op keer dat ze zullen blijven vechten. Hiermee prent hij de boodschap om nooit op te geven in de hoofden van alle Britse soldaten en burgers. Uiteindelijk heeft onder andere die overwinningslust er voor gezorgd dat Engeland nooit in handen is geweest van de Duitsers.

Goede voorbeelden

Een pitch, ook wel Elevator pitch, is een korte presentatie met als doel het publiek van iets te overtuigen. Dit kan zijn; het gebruik van een product, je mening/idee, ect. De naam elevator pitch stamt af van het idee dat je als je samen met iemand anders in de lift staat op weg naar de bovenste verdieping, je ongeveer een minuut hebt om je verhaal te vertellen. Je moet je dus beperken tot de belangrijke punten. De reden dat een pitch een populaire vorm van presenteren is komt doordat mensen of bedrijven het tegenwoordig erg druk hebben en je ze dus in een zeer korte tijd moet kunnen overtuigen van jouw gelijk.

Een pitch is geen volledig reproduceerbaar product, omdat je bij verschillende personen andere doeleinden hebt. (Denk aan je product verkopen aan een klant of juist andere ondernemers jou bedrijf laten leren kennen) Toch heeft een pitch wel veelal de zelfde opbouw:

  1. Stel je zelf en je bedrijf voor, en leg uit wat jullie doen. Hierdoor heeft het publiek gelijk een idee van wie je bent, en wat ze kunnen verwachten.
  2. Noem de sterke punten van je product of dienst op, en onderbouw waarom dat zo is.
  3. Nu komt het op maat gemaakte gedeelte. Afhankelijk van wie je publiek is overtuig je ze er van waarom dit voor hun gunstig. Tijdens dit gedeelte komt veel neer op je kwaliteiten als spreker, en hoe je deze het best weet uit te buiten.
  4. Sluit af met nogmaals je naam en bedrijf te noemen, zodat het bij mensen blijft hangen, en geef wanneer mogelijk een visite kaartje zodat mensen je kunnen bereiken.

Verder zijn de volgende onderwerpen belangrijke onderdelen van een pitch:

-Probeer vakjargon te vermijden. Hierdoor kan het zijn dat je publiek het niet begrijpt en hun aandacht verslapt. Hierdoor blijft je pitch niet bij hen hangen.

-Stem je pitch af op je doelgroep. Door je pitch af te stemmen op je doelgroep, luisteren zij intensiever.

– Open houding naar het publiek, hierdoor laat je het publiek merken dat het voor hen bedoeld is.

-Wat voor beeld wil je scheppen bij je publiek? Wil je jong, recalcitrant en humoristisch overkomen, of juist volwassen, zakelijk en serieus? Zorg dat je dit verwerkt in je pitch.

-Maak gebruik van goede voorbeelden die de doelgroep aanspreken, hierdoor kunnen mensen zich er makkelijker in vinden.

-Gebruik een krachtige opening. Een eerste indruk is erg belangrijk bij mensen. Zorg er dus voor dat je gelijk krachtig opent zodat mensen aandachtig naar je luisteren. De kans is dan groot dat ze deze aandacht vast zullen blijven houden gedurende je speech.

-Presenteer eerst het probleem en dan de oplossing. Mensen luisteren pas echt naar je oplossing als ze zich herkennen in het probleem dat je beschrijft.

-Maak af en toe een grapje tijdens de pitch, hierdoor blijft de aandacht van het publiek bij jou.

Toevoeging na aanleiding van Assessment:

How to control someone else’s arm with your brain | Greg Gage

Wat mij aanspreekt aan deze pitch is dat deze meneer eerst een groot probleem beschrijft; namelijk dat het heel moeilijk is om neurowetenschappen te leren aan de jeugd omdat de machines die daarvoor gebruikt worden erg duur zijn en bovendien veel tijd aan studeren kost om mee te mogen werken.  Hierdoor kiezen weinig studenten er voor om neurowetenschappen te studeren omdat ze er op de middelbare school weinig over geleerd krijgen.

Ik vind dit een erg belangrijk onderdeel omdat hij door deze krachtige opening de aandacht van het publiek gelijk opeist en iedereen heel benieuwd is wat voor oplossing hij heeft gevonden. Als je die reactie kan uitlokken ben je als pitcher gelijk goed bezig want dat is alle aandacht bij het onderwerp.

Verder maakt hij goed gebruik van visuele afbeeldingen waardoor waar hij over spreekt makkelijk word gemaakt voor het publiek. Verder gebruikt hij zijn handen goed tijdens het praten en heeft hij een open houding naar het publiek. Door het gebruik van vrijwilligers laat het zijn product in de praktijk zien en je hoort dat het publiek hier erg door onder de indruk is. Hij maakt af en toe goed gebruik van grapjes en het publiek laat merken dit erg leuk te vinden. D.m.v. deze techniek blijft de aandacht echt volledig bij de pitch.

Goede punten uit deze pitch:

               -Probleem en daarna oplossing beschrijven

               -Gebruik maken van vrijwilligers

               -Af en toe een grappige opmerking

               -Open houding naar het publiek

               -Duidelijk verhaal waardoor er geen verwarring ontstaat.

De meerderheid van deze goede punten komen over een met ‘de belangrijke onderdelen van een pitch’, die ik eerder benoemd heb.

Meet Spot, the robot dog that can run, hop and open doors | Marc Raibert

Deze pitch is iets anders dan die hiervoor;  De pitch begint namelijk eerst met een demonstratie van het product. Dit zorgt ervoor dat mensen vragen krijgen en het is verder ook mysterieus wat er allebei voor zorgt dat mensen meer aandacht krijgen voor het onderwerp. Dit element vind ik erg goed en ik denk dat dit de pitch verbeterd, en daarom spreekt deze pitch mij erg aan.

Zijn boodschap ik ook duidelijk en verder gebruikt hij veel voorbeelden uit het leven van mensen, en wat de robot hier zou kunnen betekenen. Hij laat zien wat de waarde van de robot nou eigenlijk is, en waarom mensen dit zouden moeten supporten.

Af en toe maakt hij ook grapjes om de mensen op zijn gemak te laten voelen en het product wat vriendelijker te laten zijn. Dit omdat mensen toch nog wel redelijk angstig kunnen zijn doordat ze nog niet helemaal vertrouwen hebben in de technologie.

Goede punten uit deze pitch:

-Goede voorbeelden laten zien

-Connectie maken tussen je object en je publiek

-Je demonstratie goed voorbereiden

Ook deze punten zijn benoemd bij het kopje ‘de belangrijke onderdelen van een pitch’.

Ken je publiek

Zoals een van de tips hierboven beschreef luistert je publiek intensiever wanneer je je pitch af stemt op hen. Dit doe je door je publiek te kennen en daarop in te spelen.

Aangezien mijn doelgroep mij klasgenootjes zijn kon ik aan meerdere van hen vragen stellen. Om mijn doelgroep te beoordelen het ik gebruik gemaakt van de volgende 4 vragen:

Welke interesses heeft je doelgroep?

Mijn doelgroep heeft interesse in alles techniek gerelateerd; online ontwikkelingen, techsnufjes, ect. Ze vinden het leuk nieuwe technische dingen te weten te komen, en zijn bereid mee te denken aan een concept en er eventueel feedback op geven. Verder vinden ze veelal gamen een fijne bezigheid, en willen graag op de hoogte blijven van nieuwe games.

Waar bevindt de doelgroep zich?

Mijn doelgroep bevind zich in de leeftijd klasse 16 tot 24 jaar, en doet de opleiding Creative Media and Game Technologies aan de Hogeschool Rotterdam.

Wat houdt de doelgroep bezig?

De doelgroep houd zich onder andere bezig met de eerder genoemde interesses, maar daarnaast zijn ze ook veel bezig met social-media en hebben ze bijna allemaal een bijbaan naast hun studie. Veel van hen zijn veel bezig met vrienden en leuke dingen doen waaronder uitgaan en feesten. Ook zitten een aanzienlijk aantal op een sport, die ze meer dan 2 uur per week uitoefenen.

Welk probleem hebben zij?

Een paar problemen waar jongeren uit mijn doelgroep tegenaan lopen zijn:

-Weinig vrije tijd vanwege school, sport, werk ect.

-Weinig slaap

-Hoge prestatie druk. Er word veelal van ze verwacht dat ze 1 of zelfs meerdere studies afronden en tegelijkertijd werken en dingen gaan doen met vrienden. Soms is dit te veel voor ze en moeten ze iets laten vallen. Dit word dan doorgaans als falen gezien.

-Weinig geld. Dit komt omdat ze in deze levensfase gaan studeren, eventueel rijbewijs halen en sommigen uit huis gaan. Verder zijn ze nog geld kwijt aan kleding en dingen doen met vrienden.

Deze antwoorden heb ik meegenomen tijdens het maken van mijn pitch en zo heb ik er voor gezorgd dat mijn doelgroep de pitch interessant vonden en de aandacht niet verslapte. Ook wilde ik ze echt iets mee geven waar ze iets aan hebben, zodat ze misschien na gingen denken over het probleem.

Toevoeging na aanleiding van Assessment:

Ik heb tijdens mijn 2de pitch, die ik deed over het project van sprint 2, geprobeerd het publiek geïnteresseerd te krijgen in het onderwerp door hun nieuwsgierigheid naar technische snufjes en ontwikkelingen te prikkelen. Dit deed ik door, nadat ik mijn project had besproken, mijn visie met dit product te delen en toe te lichten dat het mij uiteindelijk het leukst leek om er een app bij te maken die notificaties verzend wanneer een schap leeg is. (Zie pitch 2) Hiermee heb ik meer interesse opgewekt bij de doelgroep, en vonden ze mijn pitch ook leuker om te volgen. Ik merkte dit vooral na afloop omdat veel meer mensen ook over het onderwerp door bleven praten dan na mijn 1ste pitch.

Eigen kwaliteiten

Pitch 2
Pitch 1

Ik weet van mezelf dat ik op verbaal vlak vrij sterk ben, en heb daarom geen behoefte aan al te veel tekst op een powerpoint. Ik vind het fijner om alleen plaatjes en diagrammen te laten zien en daar dan zelf iets bij te vertellen. Verder heb ik zelf geen blaadje nodig bij een pitch, omdat ik dan meer ga voorlezen en dat vind ik persoonlijk heel vervelend als een spreker dat doet. Als ik geen blaadje gebruik hou ik gewoon mijn eigen verhaal en improviseer ik waar nodig nog een grapje of iets dergelijks erbij. Dit houd het voor mij erg vrij en die vrijheid gebruik ik om in te spelen op het publiek. Wel bedenk ik van te voren de structuur van de pitch, en hoe ik mijn verhaal wil vertellen. Dit neem ik allereerst goed in mijn hoofd door, maar bespreek ik later nog wel met vrienden uit mijn groepje of klasgenoten. Ik kijk altijd de hele zaal door en probeer mijn publiek altijd aan te kijken, omdat zo de boodschap beter over komt. Dit zie je mij ook doen tijdens de filmpjes.

Toevoeging na aanleiding van Assessment:

Wat ik tijdens mijn eerste pitch erg goed vond gaan was dat ik wist wat ik wilde vertellen, en hierdoor duidelijk en zonder al te veel stotteren of stilvallen mijn verhaal kon doen. Verder liet ik zien hoe de robot er uitzag en wees ik het onderdeel aan waar ik het op dat moment over had. Ik keek goed de klas rond en keek mijn publiek recht aan.

Wat er verbeterd kan worden is de interesse van het publiek bij het onderwerp houden, uitleggen waarom het voor hen aantrekkelijk is en uitleggen hoe het product in de toekomst in werking kan worden gesteld.

Bij de 2de pitch heb ik hun interesse er meer bij gehouden door het product dit keer ook in actie te laten zien, en mijn visie te vertellen. Ik merkte dat het publiek enthousiaster was dan tijdens de 1ste pitch, voornamelijk omdat ik deze keer het product ook in werking liet zien. Ik heb dit zo gedaan naar aanleiding van het eerder genoemde filmpje over de robot Spot. Ik merkte dat toen hij de robot in werking liet zien dit zo veel meer impact had op het publiek dan door er puur en alleen over te vertellen.

Toch kan ook bij deze 2de pitch nog wel veel dingen beter. Zo heb ik geen grapje gemaakt, terwijl ik uit m’n onderzoek wel heb geconcludeerd dat dit een erg goede manier is om de aandacht er bij te houden. Ook heb ik geen gebruik gemaakt van plaatjes terwijl ook dit een goede manier is om de aandacht er bij te houden. Ik wil in het vervolg deze criteria wel toepassen en wil er daardoor voor zorgen dat m’n pitches beter zijn dan voorgaande.

Bronnen:

https://en.wikipedia.org/wiki/March_on_Washington_for_Jobs_and_Freedom

https://en.wikipedia.org/wiki/I_Have_a_Dream

https://en.wikipedia.org/wiki/We_shall_fight_on_the_beaches

https://www.artofmanliness.com/we-shall-fight-on-the-beaches-by-winston-churchill/

https://www.zpnet.nl/p-httpd/multimedia/Pitch_handleiding.pdf

https://www.nkpitchen.nl/2018/01/02/10-tips-voor-een-perfecte-pitch/

https://www.orangetalent.nl/inspiratie/hoe-leer-ik-mijn-doelgroep-beter-kennen

https://www.artofmanliness.com/articles/the-35-greatest-speeches-in-history/

https://www.scoopwhoop.com/inothernews/historical-speeches/

https://americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *