Restrospective 4.3

Professionele werkhouding (ONDERNEMEND)

Je bent proactief aan het werk, met je werkhouding laat je zien dat teamleden op je kunnen bouwen. Je kan projectmatig werken met je team en bent in staat feedback te geven en te ontvangen. Heb je je professioneel opgesteld naar de andere teamleden en docenten? Waaruit kunnen we dat opmaken? Waarin kan je je nog verbeteren in dit opzicht?

Om te laten zien dat ik een proactieve werkhouding heb, heb ik de taak opgenomen om ervoor te zorgen dat iedereen aanwezig is en het op tijd te weten als dit niet het geval is. Elke ochtend vroeg ik tijdig of iedereen aanwezig was en heb ervoor gezorgd dat we een  kwartier van te voren met elkaar in de call zaten zodat we op tijd konden beginnen met de dagopening.
Tijdens het project stond ik zowel open om feedback te ontvangen als feedback te geven. Ik was samen met een teamgenoot verantwoordelijk voor het programmeer gedeelte. Wij keken constant kritisch naar elkaars code en zochten telkens een manier om deze beter te schrijven. Hierdoor is de code zo goed mogelijk geworden (Voor ons doen). Feedback geven en ontvangen is enorm belangrijk om op een goed eindproduct te komen.

Creativiteit (ONTWERPEND)

Wat was je bijdrage aan de ontwikkeling van het product? Welke uitdagingen (technisch, vormgeving) ben je tegen gekomen en welke alternatieven heb je in kaart gebracht om tot een goed resultaat te komen? Op welke manier heb je inspiratie opgedaan? Een game ontwikkelen die helemaal klopt is taai en pittig werk. Neem je met open eindjes genoegen of lukt het je om je te richten op de details en alles er uit te halen wat er in zit? Hoe ben je omgegaan met tegenslag?

Mijn taak in het project was om de game te programmeren samen met een teamgenoot. In het begin ging dit er stroef aan toe, omdat we nog niet veel lessen achter de rug hadden. We moesten veel opzoeken en het koste behoorlijk wat tijd om iets kleins werkend te krijgen. Door de programmeer lessen en de hulp die geboden werd door de docenten tijdens CLE dagen, hebben we ver kunnen komen.
Veel inspiratie hebben we van onze eigen game-ervaring met dit soort games (tower defense). We keken naar  het principe van alle games en hebben geprobeerd dat in onze game terug te laten komen.
Tijdens het bedenken van de game hadden we veel plannen. Doordat we de gameaspecten gepriotiseerd hebben adv MoSCoW methode, konden we gemakkelijk werken aan de dingen die belangrijk waren. We hebben lang niet alles kunnen doen wat we wilden, maar ik ben wel trots op het product dat we uiteindelijk hebben kunnen opleveren. Het lastigst van het maken van het spel vond ik, het balanceren van de game. We waren lang bezig met een formule bedenken die ervoor zorgde dat het niet te makkelijk was en ook niet te moeilijk. Het spel moest elke ronde haalbaar zijn.

 

Baas over je leerproces (BETROKKEN)

De opgeleverde planning en taakverdeling bij aanvang was nadrukkelijk ook gebaseerd op jouw leerwensen. Je kan aantonen dat je hebt gewerkt aan eerder opgestelde leerdoelen, hierin heb je eerdere feedback uit sprint 1 en 2 meegenomen. Was je in dit proces ‘in control’ van wat JIJ wilde leren en heb je invloed uitgeoefend op de planning en verdeling van taken?

Onze planning stond online op Trello. Hier stond ook onze taakverdeling en algemene deadlines wat te maken had met het project. We konden hierdoor zien hoe ver iedereen was en wat de taak van iedereen is. De taakverdeling hebben we gebasseerd op de leerdoelen en buildingblocks die nog gehaald moesten worden. Ik had zelf geen voorkeur. Ik wilde me vooral focussen op het teamverband in dit project. Dit heb ik aangegeven in CLE 3. Ik merkte toen dat door het weinige contact met elkaar, wij niet van elkaar wisten hoe ver we waren en hoe we ervoor stonden. Uiteindelijk zorgde dit ervoor dat het eindproduct niet was zoals verwacht en een beetje tegenviel.

Ik wilde ervoor zorgen dat de aanwezigheid zo goed mogelijk was. Daarnaast controleerde ik hoe ver iedereen was. Dit deed ik natuurlijk naast het programmeren.
Door constant te checken of iedereen doet wat hij moet doen en vragen of iemand hulp nodig heeft, zorg je ervoor dat iedereen betrokken is bij het project en er niet met zijn pet naar gooit. De taken waren goed verdeeld en iedereen deed wat hij moest doen. Door deze constante aanwezigheid was het leuk om met elkaar te werken omdat er geen onduidelijkheden waren. We zijn achteraf ook allemaal trots op het eindproduct, ongeacht of we alles hebben kunnen doen wat we wilden doen.

Retrospective 4.1

ONDERNEMEND *Professionele werkhouding

Met je werkhouding laat je zien dat teamleden op je kunnen bouwen en vertrouwen. Je bent bereikbaar en aanspreekbaar en in staat feedback te geven en te ontvangen.

Ik vind dat ik het erg goed heb gedaan op het vlak van ondernemen. Ik heb een relatie opgebouwd met mijn teamgenoten door geïnteresseerd te zijn in wat er buiten de opdracht speelt. Hierdoor verhoog ik het vertrouwen en stijgt de band in het team.
Door de een whatsapp groep aan te maken heb ik ervoor gezorgt dat mijn teamgenoten en ik bereikbaar zijn voor elkaar. We kunnen via deze groep onze vooruitgang delen en feedback op elkaar geven.

ONDERZOEKEND *Creativiteit

In de conceptontwikkeling heeft het team iteratief gewerkt. Wat was jouw bijdrage aan de ontwikkeling van het concept?

Bij het brainstormen over ons concept heb ik de belangrijke punten opgeschreven en bijgehouden wat de volgende stappen van de sessie zijn. Later heb ik deze punten genoteerd in de Google drive die door een teamgenoot aangemaakt is. Hierdoor hebben we een document dat we samen steeds meer bij vullen. Uiteindelijk is hier te zien hoe ons project is verlopen en wat onze ideeën en stappen waren.

BETROKKEN *Baas over je leerproces

De opgeleverde planning en taakverdeling bij aanvang was nadrukkelijk ook gebaseerd op jouw leerwensen. Je bent in staat om tijdens het maken van de planning met het team je eigen leerdoelen te waarborgen. Je hebt deze taken kunnen vertalen naar concrete acties per building block. Feedback uit eerdere CLE’s is vertaalt naar verbeterd gedrag.

Aangezien ik geen bewijsmateriaal nodig heb voor mijn buildingblocks heb ik mijn teamgenoten de ruimte gegeven om de taak te kiezen die ze nodig hebben om materiaal te verzamelen. Om betrokken te zijn bij mijn team heb ik elke CLE ochtend vòòr CLE een bericht gestuurd naar mijn teamgenoten waarin ik ze een goedemorgen wens, gevolgd door de meeting met de coach en de verdere dagindeling (Als deze bekend is). Dit heb ik voornamelijk gedaan, omdat ik heb gemerkt dat in de vorige CLE het vaak voor kwam dat niet iedereen aanwezig was. Ik heb gemerkt dat met deze aanpak, het team actiever en enthousiaster is.

Sprint 4.1

4-05-2020

[Titel Game]

 

Door:
Bas Ekkelenkamp
Donovan Laldjising
Fernando Fernández Cepero
Kevin Karta
Team 5
Coach: Goeij, L.R de

Uitkomst Game Generator

 

Manier: Sensation

Mechanic: Build

X-factor (MOET terug te vinden te zijn): Monsters

 

Stappenplan concept

 

 1. Individueel concept maken
 2. Pitch je concept aan je teamgenoten
 3. Teken individueel concept van iemand anders
 4. 1 Definitieve visualisatie
 5. Plaats op blog

Individuele concepten

Bas:

 • treinspoor maken
 • race tegen de klok
 • monsters zitten in de weg en maken treinspoor kapot
 • trein moet eindigen bij een gegeven eindstation

 

Nando:

 • Dating simulator
 • Dialogue game 
 • Reacties beïnvloeden relatie met monster
 • Je bent zelf een mens of monster

 

Kevin:

 • Tower defense
 • Eigen tower bouwen
 • Verschillende monsters
 • Elke monster speciale ability

Donovan:

 • Jij bent de monster
 • ‘Helden’ vallen jou kasteel aan
 • Verdedig je kasteel met je deck van kaarten
 • build je deck uit met loot van de ‘Helden’

 

Visualisaties

Concept: Fernando Fernández Cepero
Illustratie: Bas Ekkelenkamp

Concept: Donovan Laldjising
Illustratie: Fernando Fernández Cepero

 

Concept: Bas Ekkelenkamp
Illustratie: Kevin Karta

 

Concept: Kevin Karta
Illustratie: Donovan Laldjising


Goede aspecten:

Enemies hebben skills
Kan kiezen tussen human en monster
Standaard enemies geven gold om towers te plaatsen
Boss geven abilities
Om de x levels krijg je een boss -> Bij het verslaan krijg je de omgekeerde versie van deze boss
Research tokens om torens uit te breiden en abilities te unlocken

Uiteindelijke concept game:

Retrospective 3.1

Initiatief

Je bent tijdens de CLE actief in gesprek gegaan met stakeholders als het ging om je onderzoek en ontwikkeling van het prototype.

Ik ben zelf niet in contact gekomen met de stakeholders, dit heb ik overgelaten aan mijn teamgenoten aangezien ze nog interviews moesten houden voor buildingblocks. Ik heb geholpen met de brainstormsessie. Het idee was dat iemand anders dit ging doen, maar ik heb dit overgenomen omdat hier niet goed op voorbereid was. Ik heb deze sessie verder geleid.

Creativiteit

Wat was je bijdrage aan de ontwikkeling van het concept?

Toen ik de brainstormsessie over nam, heb ik geïmproviseerd met hoe we verder moesten. Ik heb uitgelegd wat het plan was en geholpen als het onduidelijk was.

Professionaliteit

Op welke wijze verloopt het contact tussen jou en de opdrachtgever? Hoe kritisch ben je op eigen handelen en sta je open voor feedback van anderen (opdrachtgever, peer-teamgenoten, docenten, web-expert?)

??

Sprint 3.1

10-02-2020

Vandaag was het begin van een nieuwe CLE en daarbij ook een nieuwe sprint. Ik kreeg de opdracht om een teamgenoot te vinden waarmee ik later een groter team zou vormen. Na een teamgenoot te hebben gevonden, kreeg ik een locatie in Rotterdam toegewezen. Het team dat dezelfde locatie heeft, moet zich samenvormen met ons. Nadat we ons uiteindelijke team hadden gevonden, schreven we ons in en hadden we het over wanneer iedereen tijd had om te de locatie te onderzoeken.
De opdracht is als volgt: Maak een interactief ontwerp voor een park in Rotterdam.

Wij kregen Noordplein toegewezen. De locatie bevindt zich in het Oude Noorden, langs De Rotte.

Om voor te bereiden op het onderzoeken, hebben we desk research gedaan om erachter te komen wat ons te wachten staat.

12-02-2020

Vandaag hadden we geen CLE. Ik heb samen met mijn team afgesproken om deze dag te gaan onderzoeken. We waren er om 11:00. Vanaf deze tijd hebben we een behavior map gemaakt. Hieronder is de map te zien die ik heb gemaakt.

Naast het maken van een behavior map, heb ik ook foto’s gemaakt van het plein. Ik heb hierbij gefocussed op plekken die van waarde kunnen zijn, zoals verwaarloosde bankjes.

Touw aan boom. Teken van evenementen
Haken in de grond. Wordt gebruikt voor wekelijkse markt

 

Monument

21-02-2020

Vandaag hebben we met het hele team afgesproken om een brainstormsessie te houden met als doel drie verschillende concepten te bedenken die passen bij onze locatie. Ik leidde de brainstormsessie. Ik heb deze in stappen verdeeld:

 • Schrijf op per doelgroep wat deze zou aantrekken in het park (Kinderen/jongeren, volwassenen, ouderen).
 • Kijk of er overlapende of te combineren ideeën zijn.
 • Maak de al bestaande ideeën concreet en schrijf deze op.
 • Plaats de ideeën op een matrix met oplopende impact en haalbaarheid.
 • De top drie ideeën hiervan behoren tot de gekozen concepten.

Retrospective 2.1

Proactief

Je bent na afloop van Retrospectives actief aan de slag gegaan met de feedback en hebt aantoonbaar gemaakt dat er op basis hiervan persoonlijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden.

Het grootste deel van de feedback dat ik kan meenemen uit vorige retrospectives gaat over het uitgebreider beschrijven wat ik heb gedaan in die sprint. Op het gebied van dingen doen tijdens de sprint is niks op aan te merken en ik ben daarom ook verder gegaan met dezelfde werkwijze.
Mijn leerstrategie deze sprint was om een nieuwe website te maken die duidelijk een verbetering is ten opzichte van mijn vorige website. Dit baseer ik natuurlijk niet op mijn eigen mening maar op die van de gebruikers en die van mijn opdrachtgever. Ik heb hierdoor geleerd om meer naar de mening van mijn opdrachtgever en de klanten te luisteren.

De feedback die ik heb gekregen van mijn coach ging voornamelijk over het uitgebreider en regelmatiger bloggen. Naar mijn idee heb ik het eerste goed verwerkt, maar is het regelmatiger bloggen toch nog lastig. Ik vind het lastig om de afspraak om na elke projectdag te bloggen, na te komen. Om ervoor te zorgen dat ik dit volgende sprint wel ga doen, ga ik vragen aan mensen om mij heen op school of ze me er aan willen herinneren. Als ik dit aan meerdere mensen vraag is de kans klein dat ik het niet doe.

Communicatie

Je hebt je beoogde- en daadwerkelijke ontwikkeling, ook op basis van Retrospectives, leesbaar gedocumenteerd op je blog en daarmee de lezer overtuigd dat er voldoende persoonlijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden.

Ik heb ervoor gezorgd dat ik minimaal voor elke CLE dag een blog heb staan. Ik heb de feedback gekregen om dit regelmatiger en uitgebreider te doen. Dat komt omdat ik niet altijd de motivatie heb om meteen op de dag zelf te bloggen waardoor het meestal later gebeurd. Hierdoor gaat de kwaliteit van de blog omlaag. Als ik ervoor zorg dat ik regelmatiger blog, kan dit uitgebreider.

Blog

Professionaliteit

Op welke wijze verloopt het contact tussen jou en de opdrachtgever? Hoe kritisch ben je op eigen handelen en sta je open voor feedback van anderen (opdrachtgever, peer-teamgenoten, docenten, web-expert?)

Ik heb ervoor gekozen om de zelfde opdrachtgever als vorig jaar te gebruiken. Deze weet daarvan en vond het goed dat ik nogmaals een reserveringssysteem voor haar zou maken. Ik heb uitgelegd dat ik van plan ben om een soortgelijke website te maken maar vervolgens te ‘upgraden’.
Het contact tussen mij en mijn opdrachtgever is erg goed. Ze is mijn buurvrouw en ook mijn kapster. Daarnaast komt ze regelmatig op bezoek, dus kan ik gemakkelijk om feedback vragen.

Om ervoor te zorgen dat ik niet alleen de mening van mijn opdrachtgever krijg, heb ik ervoor gekozen om een jaargenoot mijn oude website te laten testen. Mijn opdrachtgever is een kapster. Hierdoor valt mijn testpersoon in de doelgroep van de klanten van mijn opdrachtgever. Ik heb mijn testpersoon de opdracht gegeven om een reservering te plaatsen en heb gevraagd om hardop te denken. Hierdoor kon ik meteen feedback noteren en deze meenemen in de ontwikkeling van de website.
De feedback die ik heb gekregen van mijn testpersoon heb ik genoteerd en vervolgens laten goedkeuren door mijn opdrachtgever. Hierdoor weet ze precies waar ik mee bezig ben en ontstaat er duidelijkheid binnen onze samenwerking. Hieronder zijn de goedgekeurde verbeterpunten te zien:

Bij de ontwikkeling van de website heb ik vragen over code gesteld aan mijn teamgenoot en een peer-coach (Amber). Deze hielpen me voornamelijk met CSS in mijn website. Door mijn teamgenoot ben ik op de volgende websites gekomen:
Freecodecamp.org
Flexboxfroggy.com
en diverse css sites als aanvulling waaronder w3Schools.com

Hierboven is een opdracht te zien op Flexboxfroggy.com waar de bedoeling is dat ik de kikkers op de juiste kleur zet mbv flex box commands.
Deze websites hebben mij enorm geholpen met het structureren van mijn site.

Sprint 2.1

18-11-2019

Vandaag kreeg ik de opdracht om mijn vaardigheden op papier te schrijven. Met als doel om later een partner te zoeken die goed aansluit op deze vaardigheden. Na het opschrijven waar ik goed en slecht in ben, heb ik aan vijf verschillende jaargenoten gevraagd wat hun vaardigheden zijn. Hierna kwam ik erachter dat ik heel goed aansloot met iemand die ik al een paar keer eerder gesproken heb en bevriend mee ben geraakt, Bas.

Nadat we de match hadden gemaakt, moesten we dmv een presentatie laten zien waarom wij zo goed bij elkaar passen. Zo doende, werd onze samenwerking goedgekeurd en konden wij samen dit project aangaan. We moeten allebei apart een opdrachtgever zoeken en een reserveringssysteem maken.

20-11-2019

Aangezien ik vorig jaar precies dezelfde opdracht gekregen heb, heb ik geprobeerd om mijn site op te zoeken die ik had gemaakt. Een tijdje verder kwam ik hem eindelijk tegen. Toen ik erop terug keek, zag de site er niet heel slecht uit, maar ik had al meteen een paar ideeën wat ik zou kunnen gebruiken om het nog gebruiksvriendelijker te maken. Mijn doel was om dezelfde site aan te passen zodat hij daadwerkelijk goed gebruikt zou kunnen worden. Hieronder zie je een filmpje van de ouder website:

Naast het opzoeken van mijn site heb ik de debrief die ik hierbij gemaakt had, er weer bij gepakt en aangepast, zodat hij klopt bij deze opdracht. Hieronder is de aangepaste debrief te zien.

Debrief

25-11-2019

Vandaag ben ik begonnen met het ‘Upgraden’ van mijn oude website. Voor ik hiermee begon heb ik mijn website laten testen bij een klasgenoot. Deze kreeg van mij de opdracht om een reservering te plaatsen. Nadat dit gelukt was gaf ik hem de inloggegevens en vroeg ik hem om een afspraak aan te passen. Dit ging allemaal vrij goed. Er waren uiteindelijk nog wel dingen die beter konden. Ik heb die feedback vervolgens genoteerd en als soort van to do list beschouwd. Ik ben met deze lijst naar mijn opdrachtgever gegaan en haar hetzelfde laten doen. Deze lijst kwam overeen met haar wensen. Ze vond het goed dat ik mij zou gaan focussen op wat er op dat lijstje stond. Hieronder is de lijst te zien:

 • ‘Nu’ moet veranderd worden of ergens naar referen.
 • Volgorde van het formulier moet aangepast worden.
 • Input hitbox klopt niet en moet aangepast worden.
 • Prijzen moeten getoond worden bij de soorten afspraken.
 • Confirmatie bericht moet persoonlijker.
 • Telefoonnummer moet gevraagd worden aan de klant.
 • Datum en tijd moet gelimiteerd worden zodat er geen dubbele afspraken gemaakt kunnen worden.
 • Je MOET een behandelingstype kiezen en niet de mogelijkheid hebben om ‘geen’ in te vullen.
 • Er moet aangegeven worden hoelang de behandeling ongeveer duurt.

27-11-2019

Na ongeveer twee dagen druk mijn website aan te passen, kwam ik erachter dat er heel veel fouten in staan. Ik had mijn website heel fragiel opgebouwd waardoor de kleinste aanpassingen ervoor zorgden dat hij het niet meer deed. Dit zorgde voor veel frustratie en tijdverlies. Ik moest namelijk mijn code weer opnieuw begrijpen en verbeteren. Ik heb hierdoor de knoop doorgehakt en besloten dat ik een nieuwe site maak die gebaseerd is op deze. Ik maak een nieuwe wireframe. Dit wireframe leek heel erg op de oude website maar ik heb rekening gehouden met wat er fout was aan het oude design.

Na het maken van een design heb ik dmv cursussen online, mij verdiept in flexbox. Dit is een code die ervoor zorgt dat je gemakkelijk en snel bepaalde onderdelen van de website netjes naast elkaar of onder elkaar kan neerzetten zonder dat het niet goed gecentreerd staat of er apart uit ziet. Dit koste me ongeveer een halve dag. Terwijl ik deze tutorial volgde, paste ik wat ik had geleerd meteen toe in de praktijk. Ik heb hier onwijs veel aan gehad en deze tutorial heeft ervoor gezorgd dat ik de voorpagina heel makkelijk en snel heb kunnen maken.
De tutorials die ik heb gevold zijn te vinden op de volgende sites:
Freecodecamp.org
Flexboxfroggy.com
en diverse css sites als aanvulling waaronder w3Schools.com