Retrospective 4.1

ONDERNEMEND *Professionele werkhouding

Met je werkhouding laat je zien dat teamleden op je kunnen bouwen en vertrouwen. Je bent bereikbaar en aanspreekbaar en in staat feedback te geven en te ontvangen.

Ik vind dat ik het erg goed heb gedaan op het vlak van ondernemen. Ik heb een relatie opgebouwd met mijn teamgenoten door geïnteresseerd te zijn in wat er buiten de opdracht speelt. Hierdoor verhoog ik het vertrouwen en stijgt de band in het team.
Door de een whatsapp groep aan te maken heb ik ervoor gezorgt dat mijn teamgenoten en ik bereikbaar zijn voor elkaar. We kunnen via deze groep onze vooruitgang delen en feedback op elkaar geven.

ONDERZOEKEND *Creativiteit

In de conceptontwikkeling heeft het team iteratief gewerkt. Wat was jouw bijdrage aan de ontwikkeling van het concept?

Bij het brainstormen over ons concept heb ik de belangrijke punten opgeschreven en bijgehouden wat de volgende stappen van de sessie zijn. Later heb ik deze punten genoteerd in de Google drive die door een teamgenoot aangemaakt is. Hierdoor hebben we een document dat we samen steeds meer bij vullen. Uiteindelijk is hier te zien hoe ons project is verlopen en wat onze ideeën en stappen waren.

BETROKKEN *Baas over je leerproces

De opgeleverde planning en taakverdeling bij aanvang was nadrukkelijk ook gebaseerd op jouw leerwensen. Je bent in staat om tijdens het maken van de planning met het team je eigen leerdoelen te waarborgen. Je hebt deze taken kunnen vertalen naar concrete acties per building block. Feedback uit eerdere CLE’s is vertaalt naar verbeterd gedrag.

Aangezien ik geen bewijsmateriaal nodig heb voor mijn buildingblocks heb ik mijn teamgenoten de ruimte gegeven om de taak te kiezen die ze nodig hebben om materiaal te verzamelen. Om betrokken te zijn bij mijn team heb ik elke CLE ochtend vòòr CLE een bericht gestuurd naar mijn teamgenoten waarin ik ze een goedemorgen wens, gevolgd door de meeting met de coach en de verdere dagindeling (Als deze bekend is). Dit heb ik voornamelijk gedaan, omdat ik heb gemerkt dat in de vorige CLE het vaak voor kwam dat niet iedereen aanwezig was. Ik heb gemerkt dat met deze aanpak, het team actiever en enthousiaster is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *