Sprint 3.1

10-02-2020

Vandaag was het begin van een nieuwe CLE en daarbij ook een nieuwe sprint. Ik kreeg de opdracht om een teamgenoot te vinden waarmee ik later een groter team zou vormen. Na een teamgenoot te hebben gevonden, kreeg ik een locatie in Rotterdam toegewezen. Het team dat dezelfde locatie heeft, moet zich samenvormen met ons. Nadat we ons uiteindelijke team hadden gevonden, schreven we ons in en hadden we het over wanneer iedereen tijd had om te de locatie te onderzoeken.
De opdracht is als volgt: Maak een interactief ontwerp voor een park in Rotterdam.

Wij kregen Noordplein toegewezen. De locatie bevindt zich in het Oude Noorden, langs De Rotte.

Om voor te bereiden op het onderzoeken, hebben we desk research gedaan om erachter te komen wat ons te wachten staat.

12-02-2020

Vandaag hadden we geen CLE. Ik heb samen met mijn team afgesproken om deze dag te gaan onderzoeken. We waren er om 11:00. Vanaf deze tijd hebben we een behavior map gemaakt. Hieronder is de map te zien die ik heb gemaakt.

Naast het maken van een behavior map, heb ik ook foto’s gemaakt van het plein. Ik heb hierbij gefocussed op plekken die van waarde kunnen zijn, zoals verwaarloosde bankjes.

Touw aan boom. Teken van evenementen
Haken in de grond. Wordt gebruikt voor wekelijkse markt

 

Monument

21-02-2020

Vandaag hebben we met het hele team afgesproken om een brainstormsessie te houden met als doel drie verschillende concepten te bedenken die passen bij onze locatie. Ik leidde de brainstormsessie. Ik heb deze in stappen verdeeld:

  • Schrijf op per doelgroep wat deze zou aantrekken in het park (Kinderen/jongeren, volwassenen, ouderen).
  • Kijk of er overlapende of te combineren ideeën zijn.
  • Maak de al bestaande ideeën concreet en schrijf deze op.
  • Plaats de ideeën op een matrix met oplopende impact en haalbaarheid.
  • De top drie ideeën hiervan behoren tot de gekozen concepten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *