Sprint 2.3

08-01-2020

Vandaag was het eind van sprint 2 en begin van sprint 3. In de ochtend heb ik de blogpost van afgelopen maandag gemaakt en ben vervolgens verder gegaan met het maken van de retrospective. Ik heb hier mijn tijd voor genomen. Na de presentatie van mijn site ging ik het retrospective gesprek aan met mijn coach. Ze vond dat alles goed was, maar heeft me afgekeurd als waarschuwing voor het feit dat het te onrustig is tijdens de dagopeningen. Voor de rest was alles goed.

Na de retrospective ben ik naar een speedcourse gegaan van Bob. Hij legde hier uit hoe je dubbele afspraken kunt voorkomen in je reserveringssysteem. Later ben ik hiermee aan de slag gegaan voor mijn eigen site.

13-01-2020

Ik heb mij vandaag volledig gefocussed op het maken van mijn buildingblocks. Allereerst heb ik een ERD (Entity Relationship Diagram) gemaakt voor mijn back-end block. Ik heb hierbij de hulp gebruikt van de blogpost van de peercoach Lilian. Zij heeft me eerder benaderd en gezegd dat als ik hulp nodig had, ik haar blog als richtlijn zou kunnen gebruiken.

Na Het maken van de ERD heb ik ook een flow chart gemaakt gebaseerd op het reserveringssysteem.

Hierna ben ik verder gegaan met het back-end block. Ik moet hier een API voor gebruiken. Ik heb er voor gekozen om een API te gebruiken die kan kijken of je minderjarig bent. Met deze informatie wil ik mensen die minderjarig zijn, niet de mogelijkheid geven om een reservering te maken.

15-01-2020

Als doel van vandaag had ik om de buildingblock back-end af te hebben. Hiervoor moest ik mijn API inplementeren in de website en hier vervolgens een stuk over schrijven. Het is me bijna gelukt om dit voor elkaar te krijgen. Hieronder is te zien wat de uitkomst is. 

In het lege tekstveld boven de camera komt een 1 of een 0 te staan. Afhankelijk of je API denkt dat je meerder of minderjarig bent. Als er een 0 komt te staan (meerderjarig) komt de knop “submit” te voorschijn. Je kan vervolgens reserveren, zoals hieronder te zien.

Aan het eind van de dag had ik het met mijn coach over wat ik gedaan had die dag. Ik vertelde over de API die ik heb gebruikt voor de reservering. Mijn coach vond dit niet goed passen bij een reserveringssysteem voor een kapperszaak aangezien jongeren ook horen te kunnen reserveren. Het is immers niet illegaal om een reservering te plaatsen voor een kappersbeurt. Mijn idee hierachter was om te voorkomen dat er onnodige reserveringen gemaakt zouden worden als grap. Na goed na te denken over wat de coach gezegd heeft zijn we samen tot een conclusie gekomen. Ik ga dezelfde API of een simpele rekensom (API) gebruiken voor een one-pager die ik eerder gebruikt heb. Deze gaat over brand blussen. Het idee is dat kinderen eerst toestemming krijgen van een ouder voor hij of zij de site mag bezoeken. Hierdoor kan een ouder het kind de toestemming geven om een site de bezoeken waar je een simulatie hebt om een brand te blussen.

20-01-2020

Vandaag voelde ik mij niet goed en vond ik het dus handiger om thuis te werken, zodat ik voldoende rust kan krijgen en tegelijkertijd ook door kan werken. Ik had afgelopen zaterdag afgesproken om vandaag met mijn opdrachtgever naar de site te kijken om het te hebben over wat ze er van vindt. Ze kwam vandaag even in de middag langs om ernaar te kijken. De punten die ik eerder van haar als feedback heb gekregen, heb ik jammer genoeg niet allemaal kunnen maken. Ik heb haar verteld dat ik deels bezig ben geweest met buildingblocks waardoor ik het niet volledig af kreeg. Ze begreep dit en vond het niet erg. Ze zou het wel fijn vinden als ik één feature kon toevoegen aan de website. Het voorkomen van dubbele afspraken. Ik ben hier eerder kort mee bezig geweest maar is mij toen niet gelukt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *