Retrospective

‘Werken met een Superteam’ was de opdracht deze keer. We begonnen vrij goed. De eerste dag begonnen we meteen met kennismaken, brainstormen en een takenverdeling maken. We hadden hierbij erop gelet dat bijna iedereen iets nieuws zou leren. Want daar gaat het uiteindelijk om.

De brainstormsessie verliep vrij soepel onder leiding van Louis. We gebruikten dezelfde tactiek als de vorige keer. Hierdoor kwamen we op leuke en uitdagende ideeën. We zaten allemaal op één lijn. Vervolgens in verloop van tijd hielpen we elkaar waar nodig. Bijv. als iemand iets niet begreep op gebied van code of 3D ontwerpen. Achteraf gezien denk ik dat als dit nog beter was gegaan, dan hadden we waarschijnlijk sneller door kunnen werken en  kunnen komen tot een eindresultaat dat wel werkt. Een mogelijke reden dat dit niet genoeg gebeurde is omdat wij ons te veel aan onze taakverdeling hielden. Hierdoor hadden we een soort tunnelvisie opgebouwd dat ervoor zorgde dat wij onze eigen taak voorop stelde. Een ander gevolg van dit is dat je niet weet waar de ander precies mee bezig is. Hierdoor hadden wij bijvoorbeeld moeite met het aansluiten van de bedrading op de behuizing. We hebben niet voldoende met elkaar gecommuniceerd om dit goed voor elkaar te krijgen.

Op de dag van presenteren gingen we in de ochtend weer hard aan het werk. Jammer genoeg zonder succes, maar die momenten zitten er ook tussen. vervolgens deden wij een retrospective met de hele groep onder mijn leiding. We gingen iedereen langs zodat diegene kon vertellen wat hij/zij zelf goed en fout vond gaan. Vervolgens staken wij met ze allen onze hoofden bij elkaar om te kijken hoe we de negatieve punten konden verbeteren.

Werken met een groot team was leuk, maar achteraf gezien was het nog lastiger dan gedacht. Hieronder is te zien: De uitslag van de retrospective, een link naar de one pager en het filmpje over ons product.

De uitkomst van de retrospective.

 

http://One pager vuurvechter

 

Dit is ons promotiefilmpje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *