Sector verdieping

Inhoud

Je leest blogs, literatuur en hebt (een of meerdere ) tech-events bezocht zodat je op de hoogte bent van de laatste technologische ontwikkelingen. Maak dit aantoonbaar op je blog.

Creativity inc.
bol.com | Creativity, Inc., Ed Catmull | 9789400501201 | BoekenVoor specialize me 1 heb ik ‘Creativity inc.’ gelezen. Dit boek is geschreven vanuit Ed Catmull die zijn ervaring deelt over de ontwikkeling van de eerste computer geanimeerde film. In het boek word je meegenomen in het verhaal van Ed Catmull. Ik vond het een interessant boek om te lezen, maar ik had er naar mijn idee niet hel veel aan. Ik heb kleine tips eruit kunnen halen. Ik had het idee dat die niet goed werden uitgelegd en dat ik zelf goed moest zoeken naar wat de schrijver er exact mee bedoelt.

Antopoloog gezochtAntropoloog gezocht | Amsterdam University Press
Naast ‘Creativity inc.’ ben ik nu bezig met het lezen van ‘Antropoloog gezocht’. Dit boek sluit aan bij mijn specialize me voor de betrokken technoloog. Het gaat over drie antropologen die een beeld geven over hoe deze te werk gaan op d arbeidsmarkt.

Future Flux Festival
Ik  ben buiten de corona tijd naar het Future Flux Festival gegaan. Hier staan allemaal projecten van studenten met verschillende opleidingen die deze komen presenteren. Ik heb projecten gezien die te maken hebben met AR. Dit gebeurd door dat je met een bril door de ogen van een autootje kan kijken. Hierdoor moest je een andere auto die werd bestuurd door een andere speler, ontwijken.
Er was een simulatie van een containerschip. Deze simulatie werd bijvoorbeeld gebruikt om mensen vaarles te geven.

Ik heb op dit event gemerkt dat ook bij kleinere projecten, heel veel mensen enthousiast zijn. Je hoeft niet iets enorms te maken om de interesse te trekken. Daarnaast zag ik dat de doelgroep vrij breed was. Op de locatie waren er verschillende mensen; van volwassen zakenmannen tot beginnende studenten van een zorgopleiding. Met dit in mijn achterhoofd weet ik dat niet alleen technische mensen geïnteresseerd zijn in wat ik doe op de opleiding, maar voornamelijk mensen die er waarschijnlijk veel mee te maken gaan hebben.

Het was een hele leuke sfeer en niemand vond het erg om wat te vertellen over wat diegene gemaakt had. Hieronder heb ik nog bewijsmateriaal van hoe het eruit zag en de bevestigingsmail die ik heb gekregen over mijn tickets.

 

Generation Discover festival

Ook ben ik naar Generation Discover festival gegaan in Ahoy. Ik ben samen met een groep van mijn jaar laag er naartoe gegaan. Dit festival was voornamelijk gefocussed op het laten zien hoe groen en milieubewust we bezig kunnen zijn op technologisch vlak. Bijvoorbeeld waterstof auto’s. Toen we aankwamen op bestemming merkte ik dat er ontzettend veel kinderen waren tussen de 10 en 14 jaar. Ik had niet verwacht dat de doelgroep zo laag was, ik was hierom ook benieuwd wat er dan te zien was op het evenement. 

Toen ik binnen kwam, begreep ik waarom het vooral naar kinderen gericht was. Er waren heel veel interactieve activiteiten. Ongeacht de doelgroep vond ik het toch erg interessant om te zien waar mensen mee bezig waren in de ontwikkeling van de technologie. Ik heb op de event geleerd om een mini waterstof auto te maken en heb voor het eerst getekend in VR samen met anderen. 

Ik heb zelf nog nooit een mini waterstof auto gemaakt en besloot dit dus samen met de groep te doen. we kregen een mini bouwpakket en konden aan de slag. Ik dacht dat het vrij ingewikkeld zou zijn, maar het bleek makkelijker dan gedacht. Het principe van een waterstof auto is namelijk dat twee metalen contact met elkaar maken door water die je erop doet. Hierdoor wekken de metalen elektriciteit op en kan de auto rijden. In het begin ging de auto erg langzaam, maar toen we meer water er in deden, ging hij steeds sneller. Tot op het moment dat we het autootje hadden verzopen. Hij deed het niet meer en we konden weer overnieuw beginnen. Ik heb geleerd hoe ik energie kan opwekken met slechts twee metalen en water, ik zou dit kunnen gebruiken voor projecten in de toekomst.

Maken van waterstofauto
Groepsfoto
Titanic scene tussendoor, bij de afdeling van windenergie
Ticket
Entree evenement
Onderzoek

Je voert een onderzoek uit naar de sector van jouw keuze en houdt daarbij rekening met: Bronnen (Je hebt relevante bronnen op een correcte wijze verwerkt in tekst en bronnenlijst zodanig dat anderen een goed inzicht krijgen in je onderbouwing); Onderzoeksdoel (Je hebt het onderzoeksdoel zodanig afgebakend dat je een onderzoeksvraag kunt formuleren); Onderzoeksmethode (Je kan een onderzoeksmethode selecteren en uitwerken zodanig dat je daarmee een antwoord kunt vinden op de onderzoeksvraag); Data (Je weet data te verzamelen en weer te geven zodanig dat je conclusies kunt trekken en aanbevelingen kunt doen); Reflecteren (Je kunt zodanig op je eigen onderzoek reflecteren dat de sterke en zwakke punten van het onderzoek en jouw rol daarin duidelijk worden); Respect (Je gaat zodanig met je onderzoek omgeving en deelnemers om dat je hiermee respect toont);

Rechten van AI

In TLE 1 van jaar 2 heb ik samen met mijn team de opdracht gekregen om iets te verzinnen waardoor ongewenst gedrag op de werkvloer bespreekbaar wordt. Wij hebben besloten om een applicatie te maken die de werknemers hierbij helpt. Voor het “bouwen” aan de app, moesten we natuurlijk genoeg onderzoek doen om ons doel te bereiken. Om het ondezoek duidelijk in kaart te brengen hebben wij een miro bord aangemaakt.

Miro

Allereerst is het belangrijk om te weten waar je het over hebt. Om hier achter te komen hebben wij desk research gedaan naar wat ongwenst gedrag is en wat niet. Hiervoor hebben wij de hulp ingeschakeld van een HR medewerker Ed van Dijken. Hij heeft ons geholpen door ons tips en informatie te geven op basis van zijn ervaringen op gebied van zijn werk. Gedurende het maken van de applicatie hebben wij constant contact gehad met Ed. Later hebben wij, met behulp van een prototype van onze applicatie, een interview gedaan met mensen die aangeboden werden vanuit Ed van Dijken. Dit ging dan om mensen die te maken hadden met HR (er werken of ermee in contact zijn geweest) en een oud student die zich ook bezig had gehouden met deze kwestie. Wij hebben deze mensen geïnterviewd en vervolgens onze applicatie laten testen. Hierdoor hebben wij waardevolle informatie gekregen. De tips die wij kregen gingen over design, functionaliteit en privacy. Het laatste punt was lastig om rekening mee blijven te houden, maar dit is uiteindelijk goed gelukt.
De uitkomsten van de interviews en tests hebben wij verwerkt in een testrapport. De interviews zijn opgenomen en vervolgens uitgetypt in dit rapport. Alle data die hierin staat hebben wij anoniem gemaakt om de geïnterviewde zijn/haar privacy te waarborgen. Hieronder is een link te zien van het testrapport.

Testrapport

De deskresearch is te zien op het miro bord onder de pagina “sprint 0”. Hierbij staat ook de bron weergeven van de meeste informatie die wij gevonden hebben. Daarnaast staat er ook een ingevulde formulier met belangrijke insights die horen bij een specifiek onderdeel van HR of ongewenst gedrag. Hierdoor kan het probleem van meerdere kanten worden bekeken en de onderzoeksvraag gespecificeerd worden.
De onderzoeksvraag ging van “Hoe kan ongewenst gedrag op de werkvloer bespreekbaar worden gemaakt?” naar “Hoe creëren wij een laagdrempelige technologische toepassing voor het melden en bespreekbaar maken van ongewenst gedrag op de werkvloer?”

Om goed terug te kijken op het proces, hebben wij een verantwoordingsdocument gemaakt waarin de volgende beoordelingscriteria uitgebreid worden besproken; plannen & samenwerken, onderzoeken & ontwerpen, Valideren & testen en toepassen & doorontwikkelen.
Hieronder is een link te vinden naar dit document

Verantwoordingsdocument

Resultaat

1. Als onderzoeker kom je door middel van goed gevonden bronnen en goede argumenten tot een gefundeerde mening over ontwikkelingen op het vakgebied CMGT in jouw specifiek gekozen sector. Dit doe je met bovenstaande aanwijzingen om een onderzoek naar een hoger plan te tillen. Je kan kansen benoemen, ontwikkelingen en je geeft een goed overzicht van de huidige status van die sector, vanuit het perspectief van de CMGT’er. Je hebt o.a. gesproken (onderzoeksdata vergaard) door een gesprek te voeren met een expert die in deze sector actief is, liefst een technoloog. (Let op: dit is dus geen mede-student of een docent). 2. Je bedenkt en werkt een CMGT-concept voor de door jou gekozen sector uit en je kan aantonen dat dit concept nog niet in deze sector wordt toegepast maar wel van toegevoegde waarde kan zijn. Let op: je hoeft dit concept niet daadwerkelijk te ontwikkelen maar je zorgt wel voor een tekstuele uitleg en enkele grafische uitwerkingen. 3. Daarnaast heb je een artikel geschreven waarin je een technologische ontwikkeling onderzocht hebt. Hierin komt duidelijk naar voren dat je kritisch en onderzoekend gewerkt hebt om dit artikel te schrijven. Het artikel is gepubliceerd op Internet (in de 3e periode wordt bij het vak Media- en techniekfilosofie ook gewerkt aan een kritisch artikel wat je hier eventueel voor mag gebruiken).

De opdracht om een oplossing te vinden om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken, kregen wij gelukkig vanuit de school. Hierdoor kregen wij ook direct contact met een expert uit het vakgebied. Dit heeft ons goed geholpen met het specificeren van het probleem. Deze expert is Ed van Dijken. Hij was onze opdrachtgever en daarbij ook een van de testpersonen. Ed heeft ons inzichten gegeven die ons hielpen bij het ondezoek, hierbij kan je denken aan ervaringen en hoe HR over het algemeen in zijn werk gaat. Als onderzoeker moet je natuurlijk genoeg over het vakgebied te weten komen, als je een oplossing wilt kunnen bedenken voor een probleem.

De sector die ik gekozen heb, is zorg en welzijn. Dit gaat dan om de mentale gezondheid. Wij hebben hiervoor een app gemaakt waarin een werknemer van een bedrijf de mogelijkheid krijgt om zijn positieve en negatieve ervaringen op te slaan in een dagboek. Dit dagboek is persoonlijk en hier kan ook niemand bij, behalve als de gebruiker ervoor kiest om deze te de delen. De applicatie bied ook een mogelijkheid aan om contact op te nemen met een intern of extern HR medewerker. De bedoeling is dat deze persoon, de gebruiker helpt met zijn of haar problemen. Als de gebruiker zich er fijn bij voelt kan het dagboek, of een deel hiervan, gedeeld worden met de HR medewerker.
In de applicatie staan ook tips over hoe je om moet gaan met ongwenst gedrag en wat ongewenst gedrag is. Dit verlaagd de drempel om contact op te nemen met iemand als dit nodig is. Hieronder is een link naar de prototype die we hebben gemaakt.

Prototype

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *