Concept

Context in kaart brengen
Je kunt de ontwerpopdracht en het onderzoek hiernaar beschrijven, zodanig dat de context en het achterliggende probleem duidelijk worden.
 
Opdrachtomschrijving
In CLE 3 2019, kreeg ik de opdracht om een interactief ontwerp te maken in een Rotterdamse park. Voor we een interactief ontwerp kunnen bedenken moeten we het volgende onderzoeken:
 
– Desktop research
– Field research -> Behavioural map
– Interview
– Stakeholders
 
Desktop research
Toen wij de locatie van het park kregen (Millinxpark), zijn we er meteen naartoe gegaan om het gebied te leren kennen. Dit deden we zodat we wisten hoe groot het park ongeveer was en waar het lag. Vervolgens zijn we naar huis gegaan en heb ik een Desktop research gedaan. Hieruit bleek dat het park ligt in een van de gevaarlijkste wijken in Rotterdam. Naast dit feit heb ik hieronder nog een aantal afbeeldingen met gegevens die ik gevonden heb over de wijk.
 
 
Field research
Vòòr het interviewen heb ik de interactie in het park op drie verschillende tijden geobserveerd. Hierbij hebben ik gekeken naar hoeveel mensen langs het park lopen, naar binnen lopen en wat deze mensen doen om en in het park. Aan de hand hiervan heb ik een behavioral map gemaakt:
 
 
Hierboven is te zien waar de mensen liepen. Dit is een bovenaanzicht van het park. De mensen die op het park te zien zijn, zijn alle mensen die in het park kwamen. Het paarse gedeelte moet het buurthuis voorstellen waar veel interactie was. de bovenste en onderste rij aan plusjes en minnetjes buiten het park zijn de mensen die langs het park liepen (dus niet erin). De figuren naast de rondjes (plantenbakken). Staan voor de mensen die door het park liepen en er verder geen interactie mee hadden. Voor de rest zie je nog twee kinderen spelen in het park bij het gele cirkeltje. Ze waren voor ongeveer tien minuten aan het voetballen en verlieten vervolgens het park weer.
 
Nadat we klaar waren met het observeren, zijn we gaan zoeken naar sporen van verweer. Deze zijn ook aangegeven in de behavioral map hierboven.
 
 
Interview
Toen we klaar waren met het onderzoeken van het park, heb ik interviews gehouden met de mensen die te maken hebben met het park. Aangezien het park vrij leeg was na de Field research was ons idee om naar de wijkagent. We zijn naar de dichtstbijzijnde politiebureau gegaan en hebben gevraagd of deze tijd voor ons had. Die dag lukte het jammer genoeg niet en heb ik daarom mijn gegevens achter gelaten. Jammer genoeg nam de agent geen contact meer op.
Omdat we perse iemand wilde interviewen zijn we naar de buurthuis gegaan die direct aan het park ligt. Hier heb ik drie werknemers kunnen interviewen die mij waardevolle informatie gaven.
Ik heb de volgende vragen gesteld:
 
– Wordt het park regelmatig bezocht?
Het park wordt in de winter minder bezocht dan in de zomer. Dan wordt het park drukker bezocht. Ook wordt het park gebruikt door de basisschool in de buurt. Op bepaalde dagen van de week wordt het park gebruikt om pauze te houden. Ook de overblijfklas maakt gebruik van het park.
 
– Worden er in dit park evenementen vanuit het buurthuis georganiseerd? En zo ja, welke?
Het park wordt niet gebruikt door het buurthuis voor evenementen. Dat gebeurde ooit wel, het park werd toen gebruikt voor fietslessen, maar door recente renovaties van het park is het niet meer mogelijk om een rondje te rijden.
 
– Wat zou u willen verbeteren aan het Millinxpark?
De renovaties aan het park hebben het park geen goed gedaan. De rozenstruiken en bomen zijn weggehaald, net als het kleine speeltuintje, wat het een kale afgetrapte vlakte maakt, de plantenbakken staan vol met verdronken bloemen en ook de bloemperken zien er kaal uit. Er mag van de mensen van het buurthuis wel wat meer kleur komen in het park. Ook is het belangrijk dat de mensen zich betrokken voelen bij het park. De gemeenschap van de wijk moet gezamenlijk gaan zorgen voor het onderhoud van het park. Het Millinxpark moet voor omwonenden ‘Ons park’ worden.
 
– Zijn er al plannen om dit park aantrekkelijker te maken?

Er wordt binnenkort een container geplaatst met speelgoed dat het park aantrekkelijker moet maken voor kinderen.

– Is er nog iets waar we extra rekening mee moeten houden bij het ontwerpen van het product?
Als er iets ontwikkeld wordt dat geplaatst gaat worden in het park, moet dat wel ‘hufterproof’ moet zijn, aangezien er nog wel eens wat gesloopt wordt. Daarnaast werden de hekken rond het park werden ooit ’s avonds afgesloten om overlast te voorkomen, maar omdat sommige mensen tot laat in de avond in het park bleven zitten is dat afgeschaft. Er is nog geen overlast geweest sinds de hekken open zijn.

Stakeholders
Als stakeholders had ik de bewoners, mensen in de buurthuis en de politie in gedachten. De bewoners spreekt voor zich aangezien deze aan het park wonen en direct in contact komen met ons product.
De mensen in de buurthuis zijn indirecte stakeholders, omdat deze de gezelligheid/blijheid ervaren waar ons product voor zorgt. 
De politie/wijkagent heeft veel met het park te maken. Als ons product ervoor kan zorgen dat er minder criminaliteit is in het park omdat het er gezellig en vriendelijk wordt, is de politie een indirecte stakeholder.
 
Creatieve sessie voorbereiden en begeleiden
Je kent meerdere brainstorm methodes, zodanig dat je een creatieve sessie kan voorbereiden en begeleiden, om in een team tot verschillende originele ideeën te komen.
 
Voor de opdracht van CLE 2 is het lastig om een nuttige brainstormsessie op te zetten. Ik heb er daarom voor gekozen om een brainstormsessie te gebruiken die ik later dat jaar gedaan heb. Dit was in CLE 4. De opdracht luidt als volgt: maak de meest vette arcade game ooit.
Aangezien we een game moeten maken is het niet van toepassing om creatieve sessies te gebruiken die bedoeld zijn voor andere doeleindes zoals het maken van een interactief ontwerp voor een maquette. Ik moest een andere brainstormmethode gebruiken dan ik gewend ben.
Na verschillende brainstormmethodes op te zoeken via het internet kwam ik er op een uit die goed aansloot op mijn opdracht. Ik heb deze brainstormsessie goed doorgelezen en vervolgens steekwoorden opgeschreven zodat ik tijdens de sessie niet vergeet wat de volgende stap is. Hieronder is de link te zien waar ik deze informatie vandaan heb: 
Link
 
Hieronder is te zien welke stappen we doorliepen om deze brainstormsessie tot een goed eind te laten verlopen, daar onder zie je het bijbehorende fimpje:
 
  • Hoe moet het spel eruit zien? (individueel). Doel, vorm, spelers (individueel)
  • Maak elk drie tekeningen van jouw idee (individueel)
  • Kies de 3 beste ideeën uit (samen)
  • Vul deze ideeën aan met extra mechanics (individueel)
  • Kies de drie beste mechanics uit (samen)
  • Kies een uiteindelijke game die goed past bij de drie uitgekozen mechanics (samen)
  • Kies een naam voor het spel

 
Na deze brainstormsessie kwamen we op de conclusie dat we een Dungeon Crawler willen maken met puzzels die je moet oplossen voor je verder komt. Het verbaasde ons dat we op dit idee uit kwamen aangezien we van te voren gedacht hadden dat we ons concept niet zouden veranderen. Door deze brainstormsessie is onze visie veranderd en gaan we nu een Dungeon Crawler maken ipv een platform game. Hieronder zijn foto’s te zien van de brainstormsessie.
 
 
 
 
Visualiseren
Je kan uit verschillende ideeën de meest geschikte ideeën kiezen (COCD box), zodanig dat je deze ideeën kan omzetten in tenminste drie conceptbeschrijvingen (m.b.t functionaliteiten, interactie en technologie).
 
Tijdens de brainstormsessie die in de vorige uitdaging besproken is, heb ik de deelnemers, inclusief ik zelf, gevraagd of zij verschillende soorten games zo precies mogelijk kunnen tekenen. Het idee hierachter was dat we niet constant aan het zelfde zouden denken en een andere game in gedachten zouden krijgen. We kwamen toen uit op drie verschillende soorten games:
 
– Verticale platform game
– Horizontale platform game
– Dungeon crawler
 
Voor wij deze brainstormsessie in gingen hadden we al een horizontale platform game in gedachten. Later kwamen we erachter dat een dungeon crawler meer past bij onze kennis en doel. De onderstaande concepten zijn bedacht op papier en vervolgens beter gevisualiseerd d.m.v. Photoshop.
 
In dit concept ben je een aapje. Het doel is om zo veel mogelijk bananen te pakken door zo hoog mogelijk te komen. Je hebt drie pogingen (hartjes links boven). Als je buiten het scherm valt raak je een leven kwijt. De horizontale pijlen laten zien dat deze platformen bewegen waardoor het uitdagender wordt voor de speler om hoger te komen. 
De horizontale pijl geeft aan dat het scherm mee scrolt naar boven. De eerste paar sprongen kan je niet af gaan, maar als je hoger komt en het scherm scrolt mee, kan je er buiten vallen.
 
Vertical platform game
 
In het volgende concept speel je weer als het aapje. Het doel is om de hoeveelheid bananen, die je rechts boven in het scherm ziet, te verzamelen. Zodra dit gedaan is heb je het level gehaald. Zodra het aapje in het water valt ben je af en begint het spel opnieuw. De bananen die je in dat level verzameld hebt verdwijnen. De lianen die je ziet kunnen gebruikt worden om op te klimmen. Het idee is dat in volgende levels de platformen lastiger geplaatst zijn en bewegen (net als in het vorige concept).
 
Horizontal platform game
In het derde en laatste concept, is het de bedoeling dat het aapje de grote banaan bemachtigd. Dit doe je door de sleutel te pakken die de donker gekleurde blokken opent. De kleine bananen dienen als extra punten die je als persoonlijke score kunt berekenen. Je moet de groene en rode monsters ontwijken om je doel te behalen. Deze monsters bewegen horizontaal en de kleur bepaald de snelheid. Als je geraakt wordt, begint het level opnieuw. Uiteindelijk hebben wij voor dit concept gekozen.
 
Dungeon crawler game
 
Documentatie
Je kan één van de concepten professioneel visualiseren middels een poster, zodanig dat het concept inzichtelijk is en de achterliggende argumentatie duidelijk wordt.
 
Voor de Millinxmakkers heb ik een poster gemaakt van het concept van het interactief ontwerp.
De uitleg van dit ontwerp is te lezen in de blogpost van het Iron man block:
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *