Content

DE INHOUD HIERONDER IS GEBASEERD OP CLE1 SPRINT 3 2018. HIERONDER IS DE LINK VAN DE BIJBEHORENDE WEBSITE TE ZIEN.

Vuurvechter9000™

Afstemming & doelgroep

Wat past bij dit product en bij deze doelgroep? Goede content verrijkt de ervaring van het product. Je laat zien dat je daarover bewust hebt nagedacht. Je laat zien dat je je doelgroep kent en dat je je content op je gebruikers hebt afgestemd.

Ik heb in sprint 3 van CLE 1, samen met mijn team een product gemaakt dat voor kinderen tussen de 6 en 9 bestemd is. Dit is een fysiek spel. De bedoeling is om een uit hout gesneden gebouw te blussen binnen de tijd. In een aantal ramen branden rode LED lampjes. Deze staan voor het vuur dat er brandt. Zodra de speler met een laser (brandweerslang) op het lampje schijnt, verandert deze van rood naar blauw. Dit houdt in dat de brand is geblust. Als de speler het voor elkaar krijgt om de brand te blussen voor de tijd om is heeft hij/zij het spel gehaald.

Voor dit product heb ik een one pager gemaakt, die bestemd is voor de gebruikers van het product, de kinderen dus. Aangezien tegenwoordig al veel jonge kinderen goed om kunnen gaan met technologie heb ik er voor gekozen om de website volledig te laten focussen op de kinderen en niet per se op de ouders. Kinderen in de leeftijdsklasse van 6 tot 9 kunnen al lezen. Ze kennen echter niet al te ingewikkelde woorden. Ik heb daarom rekening gehouden met het taalgebruik.

Om er zeker van te zijn dat ik de goede doelgroep voor ogen heb, heb ik ervoor gekozen om een persona te maken. Dit is handig zodat ik tijdens het ontwerpen van de one pager, een referentiepunt heb. Ik kan hierdoor alles wat ik opschrijf en maak afstemmen op die persona. Deze persona die ik gemaakt heb, is gebaseerd op mijn buurmeisje die zich in deze leeftijdsklasse bevindt. Hieronder is deze te zien.
Persona

Visuals

De visuals (kleuren, lettertypen, beelden, infographics) die je gebruikt vormen samen met de tekst een geheel.

Het lettertype van de teksten is relatief groot vergeleken met andere websites. Dit doe ik zodat het voor de gebruiker makkelijker is om te lezen. De onderdelen van het product worden uitgelegd in tekst en ondersteund met afbeeldingen. Zo kan de gebruiker zien waar het over gaat zonder de tekst te hoeven lezen.

Helder & STRUCTUUR

Je content is helder en toegankelijk. Je teksten zijn in duidelijke taal geschreven. Dat mag in het Nederlands of in het Engels. Let erop dat je tekst geen type- en taalfouten bevat. Om je content voor gebruikers zo toegankelijk mogelijk te maken gebruik je een heldere structuur. Koppen, tussenkopjes, witregels en signaalwoorden helpen daarbij.

Als kinderen in groep 3 zitten, leren ze al lezen en schrijven. Veel kinderen vinden dit ook leuk. Echter ligt het concentratie niveau van kinderen niet hoog. Ik heb er daarom gekozen voor een kleine introductie boven aan de pagina. De bedoeling hiervan is om het kind enthousiast te maken over het product. Ik doe dit in duidelijke taal, zodat elk kind die kan lezen het begrijpt.

Later op de pagina zie je drie blokken met verschillende afbeeldingen. Hier leg ik uit hoe het product werkt. Als kind kan je dit makkelijk volgen door de plaatjes te volgen. je weet hierna dat het om het blussen van brand gaat.

Vervolgens heb ik ervoor gekozen om een demo te maken van het spel. Dit heb ik meteen gebruikt voor mijn front end block. Het spel wordt nogmaals kort uitgelegd en door op start te klikken kan je het spel meteen spelen. Om het voor de gebruiker duidelijk te maken dat je de brand aan het blussen bent, heb ik ervoor gekozen om de muis te veranderen in een brandblusser op het moment dat je op start klikt. Daarnaast verdwijnen de vlammen ook op het moment dat je er op klikt.

Verder lijken er geen spelfouten in de teksten te staan aangezien ik deze heb laten nakijken door mezelf en anderen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *