Being a boss

De inhoud hieronder is gebaseerd op CLE 3, interactief ontwerp in een park.
Debriefing

Van onze opdrachtgever (Hogeschool Rotterdam) hebben wij de opdracht gekregen om een interactief ontwerp te maken in een maquette van een aangewezen park in Rotterdam. Hiervoor moesten we onderzoek doen en de informatie gebruiken om ons ontwerp zo goed mogelijk aan te laten sluiten op onze doelgroep.

Ik ben samen met mijn peerteam langs geweest bij het Millinx parkhuis. Dit is een buurthuis, liggend aan het Millinxpark. Naast een buurthuis is het ook een kinderopvang en basisschool. Wij hebben daar drie medewerkers van de buurthuis geïnterviewd en te horen gekregen dat het park voornamelijk gebruikt word door kinderen tijdens de speeltijd. Daarbuiten is het park vrijwel altijd leeg.

Afbeeldingsresultaat voor millinxparkhuis

Door te vragen wat zij denken dat het park mist, kwamen we er achter dat er weinig gezelligheid is. Daarnaast missen ze kleur en leven in het park. De bloemen en het gras was dood en er waren weinig speeltoestellen voor kinderen. Door dit te horen kwamen er vrij veel ideeën bij mij en mijn teamgenoten op. Door dit interview konden we ver komen.

Om te bevestigen dat de informatie goed op ons is overgekomen, hebben we ter plekken een paar ideeën bedacht die zouden aansluiten op wat zij gezegd hadden. We zaten op het juiste spoor en konden vanuit dat punt verder met de ontwikkeling van onze ideeën.

Hieronder is de debrief te zien die ik in CLE 2 heb gemaakt aan de hand van de informatie die ik heb gekregen van mijn opdrachtgever.

debrief

Middelen

De middelen die we nodig hebben om tot ons eindproduct te komen:

  • Laptop
  • Benodigde ontwerp programma’s
  • Arduino
  • Toegang tot het stadslab
  • Beschikking tot openbaar vervoer
Proces

Allereerst is het noodzakelijk om informatie op te doen over het park. Dit doe je doormiddel van desk research en observatiemethoden zoals Fly on the wall. Deze methode houd in dat je onopvallend mensen observeerd die langskomen op de locatie. Hierbij let je op hoeveel mensen er zijn, wat ze doen en hoe lang ze er zijn.
Vervolgens ga je in gesprek met de mensen die een relatie hebben tot de locatie, bijvoorbeeld bewoners of wijkagenten. Je houd een interview en vraagt je af wat diegene mist op de locatie, daarnaast vraag je over eventuele problemen die zich daar voordoen.

Met deze informatie ben je gereed om een brainstormsessie te houden. In de beginfase van deze sessie hou je geen rekening met de eerdere informatie die je hebt gekregen. Hierdoor ben je gestimuleerd om meer en gekkere ideeën te bedenken. Vervolgens, wanneer de sessie bijna afgelopen is, stem je de ideeën af op de informatie die je hebt gekregen en kom je tot een concept waar je gezamenlijk aan kunt werken.

De uitkomst koppel je terug naar je klant, in dit geval zijn dat de medewerkers van het buurthuis en de geïnterviewde bewoners. Wanneer zij akkoord gaan met het concept, kan je beginnen.

Je maakt een takenverdeling met je groepje. Wij hebben ervoor gekozen onze groep in te delen in programmeurs, deze zorgen voor de software en de bijbehorende code, en de ontwerpers, deze zijn verantwoordelijk voor de maquette. Tijdens het maken van het concept houd je contact met je teamgenoten zodat je problemen op tijd onder ogen kan zien.

De programmeurs zorgen er eerst voor dat er een webapplicatie ontwikkeld is. Daarna dienen ze deze te verbinden met een API die van toepassing is. Terwijl dit gebeurd, zorgen de ontwerpers ervoor dat de maquette klaar gemaakt wordt en de software gereed is om te verbinden met de webapplicatie. Zodra beide teams hun bijdrage geleverd hebben, worden deze met elkaar verbonden en kom je tot een eindproduct.

Het eindproduct wordt zodra hij klaar is, getest door de ontwikkelaars zelf, zodat eventuele fouten er meteen uitgehaald kunnen worden. Vervolgens word het product getest door de klant. Feedback wordt verwerkt en uiteindelijk zal het door de doelgroep getest worden. Als er nog feedback is word het product hier nog verder op aangepast en weer getest tot er geen relevante feedback meer is. Het product is nu klaar om gerealiseerd te worden.

Risico’s

Er zijn altijd risico’s in een proces waarbij veel teamwork wordt vereist. Om problemen zoals miscommunicatie of onduidelijkheden te voorkomen dien je regelmatig contact te gebben met je team. Wij hebben als oplossing, de digitale communicatieplatform Discord gebruikt. Je kan hier gemakkelijk aparte kanalen aanmaken die alleen bedoeld zijn voor foto’s en informatie. Zo onderscheiden we de informatie gemakkelijk en is het daarom erg georganiseerd.

Naast het informatie gemakkelijk opslaan, gebruiken we het platform ook om bijna elke dag contact met elkaar te hebben zodat er geen miscommunicatie ontstaat.

Flexibele planning

Wij hebben een flexibele planning gemaakt doordat we niet strak hebben ingeplant wat we gaan doen. We hebben per sprint naar het einddoel gekeken. Aan de hand hiervan hebben we vervolgens tussendoor zelf deadlines ingepland zodat er een grotere zekerheid is dat we ons einddoel bereiken. Bij het inplannen hebben we gebruik gemaakt van een todo lijst op Trello. Hierdoor kan je gemakkelijk zien door wie nog wat gedaan moet worden en wanneer deze persoon het doet. Daarnaast kan je zien of diegene er mee bezig is of er klaar mee is. Hierdoor kan je elkaar in de gaten houden en reminders geven wanneer je merkt dat er nog wat gedaan moet worden.

Samenwerkingscontract

Hieronder is het samenwerkingscontract te zien die ik heb opgesteld voor mijn team. De hierboven punten zijn erin verwerkt en het contract is afgesloten met de handtekeningen van ieder teamgenoot.

Handtekeningen

samenwerkingscontract

Communicatie

Zoals eerder al genoemd in het proces, houd je regelmatig contact met je klant. Wij hebben dat immers niet zo vaak gedaan, dit omdat wij vanaf het begin goedkeuring gekregen hadden voor ons idee. We zijn overigens wel van plan om binnenkort de maquette te laten zien zodat ze weten dat we iets hebben gedaan met de ideeën die ze bij ons opgewekt hebben.

Om er zeker van te zijn dat we echt op het goede spoor zaten hadden we met meer regelmaat contact kunnen hebben met onze klant. Wij gingen er vanuit dat dit nodig was, dus hebben we die tijd gebruikt om ons te focussen op het project.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *