Restrospective 4.3

Professionele werkhouding (ONDERNEMEND)

Je bent proactief aan het werk, met je werkhouding laat je zien dat teamleden op je kunnen bouwen. Je kan projectmatig werken met je team en bent in staat feedback te geven en te ontvangen. Heb je je professioneel opgesteld naar de andere teamleden en docenten? Waaruit kunnen we dat opmaken? Waarin kan je je nog verbeteren in dit opzicht?

Om te laten zien dat ik een proactieve werkhouding heb, heb ik de taak opgenomen om ervoor te zorgen dat iedereen aanwezig is en het op tijd te weten als dit niet het geval is. Elke ochtend vroeg ik tijdig of iedereen aanwezig was en heb ervoor gezorgd dat we een  kwartier van te voren met elkaar in de call zaten zodat we op tijd konden beginnen met de dagopening.
Tijdens het project stond ik zowel open om feedback te ontvangen als feedback te geven. Ik was samen met een teamgenoot verantwoordelijk voor het programmeer gedeelte. Wij keken constant kritisch naar elkaars code en zochten telkens een manier om deze beter te schrijven. Hierdoor is de code zo goed mogelijk geworden (Voor ons doen). Feedback geven en ontvangen is enorm belangrijk om op een goed eindproduct te komen.

Creativiteit (ONTWERPEND)

Wat was je bijdrage aan de ontwikkeling van het product? Welke uitdagingen (technisch, vormgeving) ben je tegen gekomen en welke alternatieven heb je in kaart gebracht om tot een goed resultaat te komen? Op welke manier heb je inspiratie opgedaan? Een game ontwikkelen die helemaal klopt is taai en pittig werk. Neem je met open eindjes genoegen of lukt het je om je te richten op de details en alles er uit te halen wat er in zit? Hoe ben je omgegaan met tegenslag?

Mijn taak in het project was om de game te programmeren samen met een teamgenoot. In het begin ging dit er stroef aan toe, omdat we nog niet veel lessen achter de rug hadden. We moesten veel opzoeken en het koste behoorlijk wat tijd om iets kleins werkend te krijgen. Door de programmeer lessen en de hulp die geboden werd door de docenten tijdens CLE dagen, hebben we ver kunnen komen.
Veel inspiratie hebben we van onze eigen game-ervaring met dit soort games (tower defense). We keken naar  het principe van alle games en hebben geprobeerd dat in onze game terug te laten komen.
Tijdens het bedenken van de game hadden we veel plannen. Doordat we de gameaspecten gepriotiseerd hebben adv MoSCoW methode, konden we gemakkelijk werken aan de dingen die belangrijk waren. We hebben lang niet alles kunnen doen wat we wilden, maar ik ben wel trots op het product dat we uiteindelijk hebben kunnen opleveren. Het lastigst van het maken van het spel vond ik, het balanceren van de game. We waren lang bezig met een formule bedenken die ervoor zorgde dat het niet te makkelijk was en ook niet te moeilijk. Het spel moest elke ronde haalbaar zijn.

 

Baas over je leerproces (BETROKKEN)

De opgeleverde planning en taakverdeling bij aanvang was nadrukkelijk ook gebaseerd op jouw leerwensen. Je kan aantonen dat je hebt gewerkt aan eerder opgestelde leerdoelen, hierin heb je eerdere feedback uit sprint 1 en 2 meegenomen. Was je in dit proces ‘in control’ van wat JIJ wilde leren en heb je invloed uitgeoefend op de planning en verdeling van taken?

Onze planning stond online op Trello. Hier stond ook onze taakverdeling en algemene deadlines wat te maken had met het project. We konden hierdoor zien hoe ver iedereen was en wat de taak van iedereen is. De taakverdeling hebben we gebasseerd op de leerdoelen en buildingblocks die nog gehaald moesten worden. Ik had zelf geen voorkeur. Ik wilde me vooral focussen op het teamverband in dit project. Dit heb ik aangegeven in CLE 3. Ik merkte toen dat door het weinige contact met elkaar, wij niet van elkaar wisten hoe ver we waren en hoe we ervoor stonden. Uiteindelijk zorgde dit ervoor dat het eindproduct niet was zoals verwacht en een beetje tegenviel.

Ik wilde ervoor zorgen dat de aanwezigheid zo goed mogelijk was. Daarnaast controleerde ik hoe ver iedereen was. Dit deed ik natuurlijk naast het programmeren.
Door constant te checken of iedereen doet wat hij moet doen en vragen of iemand hulp nodig heeft, zorg je ervoor dat iedereen betrokken is bij het project en er niet met zijn pet naar gooit. De taken waren goed verdeeld en iedereen deed wat hij moest doen. Door deze constante aanwezigheid was het leuk om met elkaar te werken omdat er geen onduidelijkheden waren. We zijn achteraf ook allemaal trots op het eindproduct, ongeacht of we alles hebben kunnen doen wat we wilden doen.

Retrospective 4.1

ONDERNEMEND *Professionele werkhouding

Met je werkhouding laat je zien dat teamleden op je kunnen bouwen en vertrouwen. Je bent bereikbaar en aanspreekbaar en in staat feedback te geven en te ontvangen.

Ik vind dat ik het erg goed heb gedaan op het vlak van ondernemen. Ik heb een relatie opgebouwd met mijn teamgenoten door geïnteresseerd te zijn in wat er buiten de opdracht speelt. Hierdoor verhoog ik het vertrouwen en stijgt de band in het team.
Door de een whatsapp groep aan te maken heb ik ervoor gezorgt dat mijn teamgenoten en ik bereikbaar zijn voor elkaar. We kunnen via deze groep onze vooruitgang delen en feedback op elkaar geven.

ONDERZOEKEND *Creativiteit

In de conceptontwikkeling heeft het team iteratief gewerkt. Wat was jouw bijdrage aan de ontwikkeling van het concept?

Bij het brainstormen over ons concept heb ik de belangrijke punten opgeschreven en bijgehouden wat de volgende stappen van de sessie zijn. Later heb ik deze punten genoteerd in de Google drive die door een teamgenoot aangemaakt is. Hierdoor hebben we een document dat we samen steeds meer bij vullen. Uiteindelijk is hier te zien hoe ons project is verlopen en wat onze ideeën en stappen waren.

BETROKKEN *Baas over je leerproces

De opgeleverde planning en taakverdeling bij aanvang was nadrukkelijk ook gebaseerd op jouw leerwensen. Je bent in staat om tijdens het maken van de planning met het team je eigen leerdoelen te waarborgen. Je hebt deze taken kunnen vertalen naar concrete acties per building block. Feedback uit eerdere CLE’s is vertaalt naar verbeterd gedrag.

Aangezien ik geen bewijsmateriaal nodig heb voor mijn buildingblocks heb ik mijn teamgenoten de ruimte gegeven om de taak te kiezen die ze nodig hebben om materiaal te verzamelen. Om betrokken te zijn bij mijn team heb ik elke CLE ochtend vòòr CLE een bericht gestuurd naar mijn teamgenoten waarin ik ze een goedemorgen wens, gevolgd door de meeting met de coach en de verdere dagindeling (Als deze bekend is). Dit heb ik voornamelijk gedaan, omdat ik heb gemerkt dat in de vorige CLE het vaak voor kwam dat niet iedereen aanwezig was. Ik heb gemerkt dat met deze aanpak, het team actiever en enthousiaster is.

Sprint 4.1

4-05-2020

[Titel Game]

 

Door:
Bas Ekkelenkamp
Donovan Laldjising
Fernando Fernández Cepero
Kevin Karta
Team 5
Coach: Goeij, L.R de

Uitkomst Game Generator

 

Manier: Sensation

Mechanic: Build

X-factor (MOET terug te vinden te zijn): Monsters

 

Stappenplan concept

 

 1. Individueel concept maken
 2. Pitch je concept aan je teamgenoten
 3. Teken individueel concept van iemand anders
 4. 1 Definitieve visualisatie
 5. Plaats op blog

Individuele concepten

Bas:

 • treinspoor maken
 • race tegen de klok
 • monsters zitten in de weg en maken treinspoor kapot
 • trein moet eindigen bij een gegeven eindstation

 

Nando:

 • Dating simulator
 • Dialogue game 
 • Reacties beïnvloeden relatie met monster
 • Je bent zelf een mens of monster

 

Kevin:

 • Tower defense
 • Eigen tower bouwen
 • Verschillende monsters
 • Elke monster speciale ability

Donovan:

 • Jij bent de monster
 • ‘Helden’ vallen jou kasteel aan
 • Verdedig je kasteel met je deck van kaarten
 • build je deck uit met loot van de ‘Helden’

 

Visualisaties

Concept: Fernando Fernández Cepero
Illustratie: Bas Ekkelenkamp

Concept: Donovan Laldjising
Illustratie: Fernando Fernández Cepero

 

Concept: Bas Ekkelenkamp
Illustratie: Kevin Karta

 

Concept: Kevin Karta
Illustratie: Donovan Laldjising


Goede aspecten:

Enemies hebben skills
Kan kiezen tussen human en monster
Standaard enemies geven gold om towers te plaatsen
Boss geven abilities
Om de x levels krijg je een boss -> Bij het verslaan krijg je de omgekeerde versie van deze boss
Research tokens om torens uit te breiden en abilities te unlocken

Uiteindelijke concept game:

Retrospective 3.3

Initiatief

Je bent in staat een realistische tijd te koppelen aan een taak en in de uitvoering hierop te sturen (plannen). Je bent in staat te reflecteren op het proces, de planning en eigen inzet. Je bent tijdens de CLE actief in gesprek gegaan met stakeholders als het ging om je onderzoek en ontwikkeling van het prototype.

Om ervoor te zorgen dat iedereen wist wat hij moest doen en dit ook op tijd af kreeg hebben we een planning gemaakt via Trello waar te zien is wat we elke CLE dag doen. Zo kunnen we bij houden waar iedereen is gebleven. Om dit te controlleren komen we bij elkaar voor de meeting met de coach om te vragen hoe ver iedereen is gekomen. Dit hielp goed aangezien we op de hoogte waren van elkaars werk en eventueel kunnen helpen als dat nodig is.

Ondanks de planning en taakverdeling die we hebben gemaakt, had ik toch het idee dat we de taken te groot hadden gemaakt waardoor het lastig was om te checken hoe ver iemand precies was met een taak.  Om dit te voorkomen ga ik ervoor zorgen dat de taken kleiner worden zodat je beter kan zien hoe ver iedereen is. Dit geeft ook een fijn gevoel om te zien wat je allemaal hebt gedaan en wat je precies nog moet doen.

Naast de algemene taakverdeling heb ik ook een taakverdeling gemaakt met diegene die met mij de website moet maken. We hebben afgesproken om beiden een wireframe te maken en vervolgens de aantal pagina’s onder elkaar verdeeld.

Creativiteit

Je bent creatief, denkt mee en komt zelf met nieuwe ideeën. Wat was jou persoonlijke bijdrage aan het creatieve proces? Hoe ben je omgegaan met problemen tijdens het ontwikkelen van je product? Hoe heb je jezelf uitgedaagd om tot een goed resultaat te komen?

Op creatief vlak heb ik samen met mijn teamgenoot, apart, een wireframe gemaakt. Het doel was om te kijken welke beter past bij ons product en vervolgens met die aan de slag te gaan. Na het maken van de wireframes hebben we online met elkaar gezeten en uiteindelijk gekozen voor die van hem. We hebben vervolgens afgesproken dat ik de eerste drie pagina’s zou verzorgen en hij de laatste drie.

Ik heb mezelf uitgedaagd door de pagina’s te kiezen waar je een API voor nodig hebt. Dit heb ik gedaan met het idee om nog comfortabeler te raken bij het werken met API’s. Uiteindelijk is het gebruiken van de API niet gelukt, omdat ik een verkeerd beeld had van wat er nodig was van de website. Om dit te voorkomen ga ik volgende keer ervoor zorgen dat ik meer contact met mijn teamgenoten hierover heb. Dit zorgt ervoor dat als ik een idee heb die niet klopt, zij me kunnen corrigeren.

Professionaliteit

Je kan afspraken maken en nakomen met docent, teamleden en eventuele andere partijen. Je bent in staat om op een professionele wijze feedback te geven aan je teamleden. Op welke wijze verliep het contact tussen jou en je teamleden, docenten en de verschillende stakeholders? Hoe kritisch ben je op eigen handelen en sta je open voor feedback van anderen?

Aan het begin van deze sprint, had het team en ik moeite met op tijd aanwezig zijn bij de dagopeningen. Uiteindelijk werden wij hierop aangesproken door onze coach. We kregen de opdracht om iets te bedenken wat ervoor zou zorgen dat dit niet meer zou gebeuren. Na een tijdje met het team overlegd te hebben. Kwamen we op het idee om elke CLE dag, een half uur voor de meeting af te spreken zodat we tijd hadden om ons team bij elkaar te halen als we iemand mistte. Dit werkte erg goed en bijna elke keer was iedereen een half uur van te voren aanwezig.
Als consequentie voor niet aanwezig zijn bij de meeting hebben we bedacht met behulp van de coach om diegene een “gele kaart” te geven. Bij twee gele kaarten wordt je uit het team gezet.

Deze aanpak heeft ons weer wakker gemaakt.

Retrospective 3.1

Initiatief

Je bent tijdens de CLE actief in gesprek gegaan met stakeholders als het ging om je onderzoek en ontwikkeling van het prototype.

Ik ben zelf niet in contact gekomen met de stakeholders, dit heb ik overgelaten aan mijn teamgenoten aangezien ze nog interviews moesten houden voor buildingblocks. Ik heb geholpen met de brainstormsessie. Het idee was dat iemand anders dit ging doen, maar ik heb dit overgenomen omdat hier niet goed op voorbereid was. Ik heb deze sessie verder geleid.

Creativiteit

Wat was je bijdrage aan de ontwikkeling van het concept?

Toen ik de brainstormsessie over nam, heb ik geïmproviseerd met hoe we verder moesten. Ik heb uitgelegd wat het plan was en geholpen als het onduidelijk was.

Professionaliteit

Op welke wijze verloopt het contact tussen jou en de opdrachtgever? Hoe kritisch ben je op eigen handelen en sta je open voor feedback van anderen (opdrachtgever, peer-teamgenoten, docenten, web-expert?)

??

Sprint 3.1

10-02-2020

Vandaag was het begin van een nieuwe CLE en daarbij ook een nieuwe sprint. Ik kreeg de opdracht om een teamgenoot te vinden waarmee ik later een groter team zou vormen. Na een teamgenoot te hebben gevonden, kreeg ik een locatie in Rotterdam toegewezen. Het team dat dezelfde locatie heeft, moet zich samenvormen met ons. Nadat we ons uiteindelijke team hadden gevonden, schreven we ons in en hadden we het over wanneer iedereen tijd had om te de locatie te onderzoeken.
De opdracht is als volgt: Maak een interactief ontwerp voor een park in Rotterdam.

Wij kregen Noordplein toegewezen. De locatie bevindt zich in het Oude Noorden, langs De Rotte.

Om voor te bereiden op het onderzoeken, hebben we desk research gedaan om erachter te komen wat ons te wachten staat.

12-02-2020

Vandaag hadden we geen CLE. Ik heb samen met mijn team afgesproken om deze dag te gaan onderzoeken. We waren er om 11:00. Vanaf deze tijd hebben we een behavior map gemaakt. Hieronder is de map te zien die ik heb gemaakt.

Naast het maken van een behavior map, heb ik ook foto’s gemaakt van het plein. Ik heb hierbij gefocussed op plekken die van waarde kunnen zijn, zoals verwaarloosde bankjes.

Touw aan boom. Teken van evenementen
Haken in de grond. Wordt gebruikt voor wekelijkse markt

 

Monument

21-02-2020

Vandaag hebben we met het hele team afgesproken om een brainstormsessie te houden met als doel drie verschillende concepten te bedenken die passen bij onze locatie. Ik leidde de brainstormsessie. Ik heb deze in stappen verdeeld:

 • Schrijf op per doelgroep wat deze zou aantrekken in het park (Kinderen/jongeren, volwassenen, ouderen).
 • Kijk of er overlapende of te combineren ideeën zijn.
 • Maak de al bestaande ideeën concreet en schrijf deze op.
 • Plaats de ideeën op een matrix met oplopende impact en haalbaarheid.
 • De top drie ideeën hiervan behoren tot de gekozen concepten.

Retrospective 2.3

Proactief

Je bent na afloop van Retrospectives actief aan de slag gegaan met de feedback en hebt aantoonbaar gemaakt dat er op basis hiervan persoonlijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden.

Feedback coach over sprint 1:

Proactief:
Je neemt eerder feedback niet mee naar deze periode. Je blogt nog steeds niet / te laat.

Communicatie:
Ik zie geen blogposts mbt CLE2… Met terugwerkende kracht bloggen is niet de manier. Je ontwikkeling is daardoor niet op tijd inzichtelijk waardoor ik je niet kan coachen.

Professionaliteit:
Je levert concreet bewijsmateriaal mbt het contact met je opdrachtgever. Denk aan je planning: welke is voor jou persoonlijk (als student) en welke om te delen met je opdrachtgever? Echter mag je wel wat kritischer zijn.

De feedback die ik in sprint 1 heb gekregen ging voornamelijk over regelmatiger bloggen en concreet bewijs materiaal opleveren. Mijn taak voor de aankomende sprint was vooral om mijn blog goed bij te houden. Om dit voor elkaar te krijgen heb ik met mezelf afgesproken om de blog van maandag op woensdag ochtend te maken en de blog van woensdag ongeveer twee dagen later te doen. Ik kon het namelijk om een onbekende reden niet of heel lastig voor elkaar krijgen om aan het eind van een projectdag te bloggen. Tot mijn verbazing werkte dit verassend goed. De blog van maandag kon ik gemakkelijk in de woensdag ochtend maken. Hierdoor kon ik mijn dag rustig beginnen en terugdenken aan waar ik mee bezig was.

Om het concreter bloggen aan te pakken, heb ik meer screenshots en foto’s gemaakt van waar ik mee bezig ben. Ik heb bijvoorbeeld screenshots van de site en mijn contact met de opdrachtgever gemaakt.

Feedback coach over sprint 2:

Proactief & Communicatie:
Je bent actief aan de slag gegaan met mijn feedback. Ook ben je goed aan het werk met je reserveringssysteem. PHP vind je moeilijk maar je bent een doorzetter en gaat naar speedcourses om kennis te vergaren zodat je verder kan met je reserveringssysteem.

Professionaliteit:
Je mag inhoudelijk wat meer reflecteren op de feedback van de opdrachtgever. Je schrijft bijvoorbeeld: “Tijdens het gesprek hadden we het over wat ze in de site wil zien. Ik heb hier een lijstje van gemaakt en later mee aan de slag gegaan.” Wat was dat lijstje dan precies?
Een belangrijk punt voor verbetering vind ik: Tijdens de dagopening heb je je laptop dicht en luister je wat het programma voor die dag is.

Bij het retrospective gesprek die ik heb gehad van sprint 2 kreeg ik de feedback dat ik wat stiller moest zijn tijdens de dagopening. Ik heb dit proberen te verbeteren door pas na de dagopening, mijn laptop uit mijn tas te pakken. Ik heb mijn telefoon ook in mijn zak gelaten om afleiding te voorkomen. Ik merkte dat ik meer aandacht kon besteden aan de dagopening waardoor er minder onduidelijkheden waren voor de rest van de dag. Mbv bijvoorbeeld speedcourses.
Over het punt dat ik inhoudelijker moet reflecteren, heb ik gevraagd aan mijn coach wat ze hiermee precies bedoeld. Ze doelde vooral op een lijstje van de feedback van de opdrachtgever dat ik niet geupload zou hebben. Ik heb teruggekeken naar mijn blog van toen, maar het bleek dat ik deze wel heb laten zien op mijn blog. Ik besloot om na te vragen of het hier om ging. Uiteindelijk bleek dat deze onduidelijk op mijn blog heeft gestaan waardoor het leek alsof ik geen bewijsmateriaal mbt dat lijstje heb geupload.

 

Communicatie

Je hebt je beoogde- en daadwerkelijke ontwikkeling, ook op basis van Retrospectives, leesbaar gedocumenteerd op je blog en daarmee de lezer overtuigd dat er voldoende persoonlijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden.

In de eerste sprint heb ik vooral feedback gekregen over het regelmatiger bloggen. Ik heb hierboven beschreven hoe ik dat aangepakt heb en wat het resultaat daar van was.

Naast het bloggen heb ik in heel CLE 2 persoonlijke ontwikkeling gemaakt op gebied van programmeren. Tijdens het maken van de reserveringssysteem kwam ik tegen een aantal dingen aan wat ik op een bepaalde manier wilde hebben, maar nog geen ervaring mee had. Ik doel hier op het aanpassen van het datum type in html. Ik heb m.b.v. stack overflow informatie hierover opgezocht.  Ik heb me ook veel bezig gehouden met het implementeren van een API. Ik heb hier de benodigde hulp bij gekregen van een tweede jaars student.

Professionaliteit

Op welke wijze verloopt het contact tussen jou en de opdrachtgever? Hoe kritisch ben je op eigen handelen en sta je open voor feedback van anderen (opdrachtgever, peer-teamgenoten, docenten, web-expert?)

Ik heb afgelopen CLE naar mijn idee, voldoende contact gehad met mijn opdrachtgever. Ik merkte dat het contact voornamelijk vanuit mij moest komen. Ik vond dit eigenlijk wel fijn aangezien ik rustig aan de slag kon. Als ik vroeg om feedback had ze gelukkig bijna meteen tijd voor me. Als er onduidelijkheden waren, nam ik meteen contact met haar op om deze te verduidelijken. Ik doel hier op het moment dat ik mijn wireframe naar haar had toe gestuurd. Ze dacht dat dit de uiteindelijke website was en vond het hierom te simpel uit zien.

Ik merkte dat ik problemen had met het plannen. Ik deed van alles door elkaar waardoor ik snel het overzicht verloor. Ik ging in gesprek met mijn coach hierover en ze gaf me de tip om Trello te gebruiken. Dit is een site waar je een todo list kan maken. Deze opdrachten kan je gemakkelijk verplaatsen naar “gedaan” of  “mee bezig”. Dit heeft me goed geholpen om alles op een rijtje te zetten en overzichtelijk te kunnen zien wat ik nog moet doen en wat ik heb gedaan.

Afgelopen zaterdag was mijn opdrachtgever op bezoek bij me thuis. Aangezien dit niet gepland was, vond ik het niet het juiste moment om meteen mijn website te laten zien voor feedback. Ik wil niet te opdringerig over komen, dus heb ik aan haar gevraagd of ze aankomende maandag tijd had om ernaar te kijken. Gelukkig had ze het niet druk en had ze in de middag en avond tijd om feedback te geven. Zo gezegd zo gedaan. De maandag was ik thuis gebleven, omdat ik ziek was. Ik heb hier gebruik van gemaakt door in de middag met haar af te spreken. Ik heb ,zoals in de blog beschreven, gezegd dat het me niet was gelukt om al haar feedback van de vorige keer toe te passen. Ze vond dit niet erg, maar wilde wel graag dat ik ervoor zou zorgen dat er geen dubbele afspraken gemaakt zouden kunnen worden. Ik heb de belangrijkste feedback van de vorige keer wel kunnen toepassen.

Ik ben deze sprint ook langs een tweede jaars geweest om te vragen hoe een bepaalde API werkt. Het gaat hier om een API die kan herkennen of je meerderjarig of minderjarig bent. Deze student had hier al ervaring mee, dus leek het me handig om te vragen hoe ik deze API implementeer in mijn website. De camera en de check knop lukte mij zelf om voor elkaar te krijgen. Ik heb voornamelijk hulp gekregen met het herkennen van de percentage kind. Ik begreep bijvoorbeeld niet waarom ik via de console.log() de waarde 0 doorkreeg. Ik dacht dat de API niet werkte, omdat ik dacht dat dit het enige was wat ik doorkreeg. Wat ik niet doorhad, is dat de percentage van de hoeveelheid kind niet in de console.log() staat maar op de achtergrond van de website wordt geprint. Als het blijkt dat je volwassen bent kreeg je de waarde 0 door. Doordat ik dit niet getest heb met meerdere mensen leek het alsof de API het niet deed.

Sprint 2.3

08-01-2020

Vandaag was het eind van sprint 2 en begin van sprint 3. In de ochtend heb ik de blogpost van afgelopen maandag gemaakt en ben vervolgens verder gegaan met het maken van de retrospective. Ik heb hier mijn tijd voor genomen. Na de presentatie van mijn site ging ik het retrospective gesprek aan met mijn coach. Ze vond dat alles goed was, maar heeft me afgekeurd als waarschuwing voor het feit dat het te onrustig is tijdens de dagopeningen. Voor de rest was alles goed.

Na de retrospective ben ik naar een speedcourse gegaan van Bob. Hij legde hier uit hoe je dubbele afspraken kunt voorkomen in je reserveringssysteem. Later ben ik hiermee aan de slag gegaan voor mijn eigen site.

13-01-2020

Ik heb mij vandaag volledig gefocussed op het maken van mijn buildingblocks. Allereerst heb ik een ERD (Entity Relationship Diagram) gemaakt voor mijn back-end block. Ik heb hierbij de hulp gebruikt van de blogpost van de peercoach Lilian. Zij heeft me eerder benaderd en gezegd dat als ik hulp nodig had, ik haar blog als richtlijn zou kunnen gebruiken.

Na Het maken van de ERD heb ik ook een flow chart gemaakt gebaseerd op het reserveringssysteem.

Hierna ben ik verder gegaan met het back-end block. Ik moet hier een API voor gebruiken. Ik heb er voor gekozen om een API te gebruiken die kan kijken of je minderjarig bent. Met deze informatie wil ik mensen die minderjarig zijn, niet de mogelijkheid geven om een reservering te maken.

15-01-2020

Als doel van vandaag had ik om de buildingblock back-end af te hebben. Hiervoor moest ik mijn API inplementeren in de website en hier vervolgens een stuk over schrijven. Het is me bijna gelukt om dit voor elkaar te krijgen. Hieronder is te zien wat de uitkomst is. 

In het lege tekstveld boven de camera komt een 1 of een 0 te staan. Afhankelijk of je API denkt dat je meerder of minderjarig bent. Als er een 0 komt te staan (meerderjarig) komt de knop “submit” te voorschijn. Je kan vervolgens reserveren, zoals hieronder te zien.

Aan het eind van de dag had ik het met mijn coach over wat ik gedaan had die dag. Ik vertelde over de API die ik heb gebruikt voor de reservering. Mijn coach vond dit niet goed passen bij een reserveringssysteem voor een kapperszaak aangezien jongeren ook horen te kunnen reserveren. Het is immers niet illegaal om een reservering te plaatsen voor een kappersbeurt. Mijn idee hierachter was om te voorkomen dat er onnodige reserveringen gemaakt zouden worden als grap. Na goed na te denken over wat de coach gezegd heeft zijn we samen tot een conclusie gekomen. Ik ga dezelfde API of een simpele rekensom (API) gebruiken voor een one-pager die ik eerder gebruikt heb. Deze gaat over brand blussen. Het idee is dat kinderen eerst toestemming krijgen van een ouder voor hij of zij de site mag bezoeken. Hierdoor kan een ouder het kind de toestemming geven om een site de bezoeken waar je een simulatie hebt om een brand te blussen.

20-01-2020

Vandaag voelde ik mij niet goed en vond ik het dus handiger om thuis te werken, zodat ik voldoende rust kan krijgen en tegelijkertijd ook door kan werken. Ik had afgelopen zaterdag afgesproken om vandaag met mijn opdrachtgever naar de site te kijken om het te hebben over wat ze er van vindt. Ze kwam vandaag even in de middag langs om ernaar te kijken. De punten die ik eerder van haar als feedback heb gekregen, heb ik jammer genoeg niet allemaal kunnen maken. Ik heb haar verteld dat ik deels bezig ben geweest met buildingblocks waardoor ik het niet volledig af kreeg. Ze begreep dit en vond het niet erg. Ze zou het wel fijn vinden als ik één feature kon toevoegen aan de website. Het voorkomen van dubbele afspraken. Ik ben hier eerder kort mee bezig geweest maar is mij toen niet gelukt.

Retrospective 2.2

Proactief

Je bent na afloop van Retrospectives actief aan de slag gegaan met de feedback en hebt aantoonbaar gemaakt dat er op basis hiervan persoonlijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden.

Feedback coach over sprint 1:

Proactief: Je neemt eerder feedback niet mee naar deze periode. Je blogt nog steeds niet / te laat.

Communicatie: Ik zie geen blogposts mbt CLE2… Met terugwerkende kracht bloggen is niet de manier. Je ontwikkeling is daardoor niet op tijd inzichtelijk waardoor ik je niet kan coachen.

Ik kreeg afgelopen sprint de feedback dat ik niet of te laat blog. Ik heb dit naar mijn idee een stuk beter aangepakt door strenger voor mezelf te zijn en niet langer dan twee dagen later te bloggen. Hierdoor kon ik wat ik maandag had gedaan, in de ochtend van de woensdag bloggen. Dit hielp om te denken waar ik mee bezig was en mijn ochtend rustig op te starten. Na het bloggen kon ik weer verder waar ik maandag mee gestopt was. Ik vond dit een goede tactiek en het hielp erg goed. Ik heb bij de een na laatste blog, de blog per ongeluk op draft gezet waardoor de post niet geüpdate werd en mijn post van voor de vakantie niet te zien was op de site. Ik kwam hier maandag ochtend na de vakantie achter en heb het meteen opgelost.
Naast het regelmatig bloggen, denk ik dat ik ook vooruit ben gegaan op de kwaliteit van het bloggen. Daarmee doel ik op het bewijsmateriaal dat ik upload. Ik post nu vaker print screens van mijn website en gesprekken van mijn opdrachtgever. Hierdoor is te zien dat ik actief bezig ben met mijn project en contact met mijn opdrachtgever.

Communicatie

Je hebt je beoogde- en daadwerkelijke ontwikkeling, ook op basis van Retrospectives, leesbaar gedocumenteerd op je blog en daarmee de lezer overtuigd dat er voldoende persoonlijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden.

In het punt hierboven heb ik beschreven hoe ik het regelmatig bloggen heb aangepakt. Dit was gebaseerd op de feedback die ik afgelopen sprint heb gekregen. Naast het bloggen heb ik een persoonlijke ontwikkeling gemaakt op een ander vlak, namelijk programmeren. Tijdens het maken van de reserveringssysteem kwam ik tegen een aantal dingen aan wat ik op een bepaalde manier wilde hebben, maar nog geen ervaring mee had. Ik doel hier op het aanpassen van het datum type in html. Ik heb m.b.v.. stack overflow informatie hierover opgezocht. Ik kwam veel widgets tegen die zo goed als klaar waren. Ik wil liever iets zelf maken, zodat ik het beter kan begrijpen. Dit kost meet tijd maar leer je wel beter van.

Professionaliteit

Op welke wijze verloopt het contact tussen jou en de opdrachtgever? Hoe kritisch ben je op eigen handelen en sta je open voor feedback van anderen (opdrachtgever, peer-teamgenoten, docenten, web-expert?)

Ik heb in deze sprint mij opdrachtgever een clickable wireframe gegeven. Het doel hiervan was om feedback te krijgen, zodat ik weet wat de belangrijke dingen zijn waar ik op moet focussen.
Blijkbaar was ik niet duidelijk over het feit dat het een wireframe was en niet een prototype. Mijn opdrachtgever dacht dat dit al de uiteindelijke site was en kwam met de opmerking “Erg simpel vind je niet?”. Ik besloot om toen telefonisch contact met haar op te nemen zodat ik het verbaal kon uitleggen om verdere verwarring te voorkomen. Tijdens het gesprek hadden we het over wat ze in de site wil zien. Ik heb hier een lijstje van gemaakt en later mee aan de slag gegaan.

Ik schrijf deze retrospective om 10:00 en ik ben van plan om zo naar een speedcourse te gaan over PHP. Hier leer ik hoe ik dubbele boekingen kan voorkomen. Daarnaast ben ik ook naar mijn coach gegaan om verdere uitleg te krijgen over de sprinteisen. Ik had namelijk het idee dat ik dit in afgelopen sprints niet goed begreep waardoor ik deze punten niet voldoende had onderbouwd.

Sprint 2.2

4-12-2019

Vandaag was het begin van een nieuwe sprint. Hierom ook de dag van de deadlines. Ik had vandaag twee deadlines. Een was voor de retrospective post van sprint 1. De deadline hiervan was om 12:00. Na een ochtend geconcentreerd bloggen is het me gelukt om deze deadline te halen. Ik heb jammer genoeg niet de retrospective gehaald, omdat mijn blog niet goed onderbouwd was. Ik heb echter goede feedback gekregen die ik ga verwerken in de aankomende sprint.

Na de eerste deadline heb ik ook een deadline om mijn herkansing retrospective van CLE 1 sprint 3 die ik uiterlijk om 23:59 af moet hebben. Ik heb de rest van de dag hieraan gewerkt en de STARR methode toegepast om een zo goed en volledig mogelijke blog te laten zien.

9-12-2019

In sprint 1 heb ik de homepagina gemaakt samen met een inlogpagina. Vandaag was mijn plan om een confirmationpagina te maken en een deel van de interface voor de admin (opdrachtgever). Hieronder is de confirmation pagina te zien:

Het maken van deze pagina ging erg snel. Ik heb hetzelfde thema gebruikt voor de confirmation pagina als dat ik heb gebruikt voor de inlogpagina. Naast deze pagina heb ik ook een begin gemaakt met de interface voor de adminpagina. Hieronder is te zien hoever ik ben gekomen:

Ik heb hierbij wederom een deel van hetzelfde thema gebruikt als dat ik bij de vorige afbeelding heb gebruikt. Door verschillende tests kun je zien dat ik er al afspraken zijn gemaakt. Het doel na het afkmaken van deze site is om de edit pagina te maken die ervoor zorgt dat de admin de afspraken kan aanpassen.

16-12-2019

Vandaag was een kort dagje en er moest redelijk wat gebeuren. Aan het begin van de dag werd ik apart genomen door mijn coach om het te hebben over hoe het ging en hoe ik de dag zou gaan aanpakken. We hebben toen samen een planning gemaakt voor de dag en afgesproken dat we elke maandag met elkaar zouden zitten om het te hebben over de voortgang hieronder is een foto te zien van de dagplanning:

 

Mijn retrospective van CLE 1 was prioriteit nummer 1. Ik heb me als eerst gefocust op het af hebben van die blogpost. Ik had eerder al een groepsrollen test gedaan, die mij werd aangeraden door mijn coach. Hierdoor kon ik makkelijker mijn doel in het team bepalen en erover schrijven.

Na het schrijven van mijn blogpost,e ging ik een planning/todo lijst maken. Ik heb gekozen voor Trello zodat ik gemakkelijk mijn doelen kan verslepen om zo duidelijk te maken hoe ver ik ben in het werkproces. Hieronder is te zien hoe ik de planning gemaakt heb:

 

Na de planning ben ik voor de rest van de dag bezig geweest met een specifieke must have. Van de volgende user story:

Als kapster wil ik niet dat er dubbele afspraken gemaakt kunnen worden via het reserveringssysteem, zodat ik mensen niet achteraf hoef teleur te stellen.

defenition of done:

Deze story is behaald zodra de gereserveerde tijdslot niet meer beschikbaar is voor volgende klanten.

 

Het is mij niet bepaald gelukt om deze user story uit te werken, omdat ik PHP toch nog lastig vind. Na hulp gevraagd te hebben aan mijn kteamgenoot en jaargenoten, kwam ik hier nog steeds niet uit. Ik heb besloten om hier woensdag op terug te komen en om hulp te vragen aan een docent.

18-12-2019

Vandaag was een korte en drukke dag voor mij. Gister had ik een mail gekregen waarin stond dat ik proefstudeerders moest begeleiden tijdens CLE. Gelukkig was dit samen met mijn teamgenoot zodat we toch nog konden werken aan ons project.

De wireframe die ik heb gemaakt, heb ik clickable gemaakt. Hierdoor kan ik deze naar mijn opdrachtgever sturen om er vervolgens samen achter te komen of dit het juiste ontwerp is wat bij haar past. Toen ik deze wireframe af had, heb ik meteen een link van deze gestuurd naar mijn opdrachtgever.

Ze zei dat ze er naar zou kijken en een paar dagen later kreeg ik de volgende reactie:

Ik besloot om te bellen, omdat er duidelijk onduidelijkheden waren. Blijkbaar dacht mijn opdrachtgever dat ik al complete website had gemaakt. Ik heb via het telefoontje duidelijk gemaakt dat dit een ontwerp is van hoe de website eruit gaat zien en dat er geen verdere functionaliteiten aan toegevoegd zijn naast de knoppen waar je op kan klikken. Ze begreep het en gaf mij hier vervolgens feedback voor. Ik heb deze feedback tijdens het telefoontje opgeschreven op een kladblokje.

Hieronder is de wireframe nog te zien door op de link te klikken.

wireframe

Na het afmaken van deze wireframe heb ik de interface van de admin afgemaakt, waardoor ze de afspraken niet alleen gestructureerd terug kan zien, maar dat het er ook goed uit ziet. Hieronder is een foto te zien met hoe het er uiteindelijk uit ziet:

 

06-01-2019

De eerste dag na de kerstvakantie was weer even inkomen. Ik had voor vandaag als doel om de dropdown zo te maken dat je een keuze moet maken. Hiervoor had je als gebruiker de keuze om “Geen behandeling” te kiezen. Ik heb hier met mijn opdachtgever over gesproken en ze wil dat de gebruiker een keuze maakt. Daarnaast kreeg ik ook feedback over de behandelingen zelf. Mijn opdrachtgever wil graag dat de prijzen en de duur van de behandelingen erbij staan zodat de klanten rekening kunnen houden met hoe veel tijd ze voor deze behandeling vrij moeten maken.

Naast de behandelingen heb ik een minimale en maximale datum ingesteld waarop je kunt reserveren. Ik heb gevraagd aan mijn opdrachtgever, hoelang van te voren ze wil dat klanten kunnen reserveren. Als antwoord kreeg ik twee maanden. Dit heb ik dus gedaan. Klanten kunnen niet eerder dan het heden reserveren en niet later dan twee maanden na het heden.

Vervolgens heb ik de kiesbare tijd aangepast. Eerst moest je zelf een tijd invoeren, zonder dat je kan zien van hoe laat tot hoelaat het mogelijk is om te reserveren. Ik vond dit erg onhandig dus heb ik ervoor gekozen om een dropdown menu te maken waar de beschikbare tijden instaan. Dit is ook makkelijk om in het vervolg zo aan te passen dat de gereserveerde tijden wegvallen, waardoor je dubbele reservaties kunt voorkomen.

Ik heb hier de ochtend aan gezeten en me vervolgens gericht op het voorkomen van dubbele reserveringen.

Ik heb nagedacht over hoe ik dit zou kunnen doen. Ik dacht eraan om al de datums van de reserveringen te echoën en vervolgens te laten weghalen uit de kalender met javascript. Vervolgens heb ik opgezocht goe ik dit zou kunnen doen, maar ik kon niks bruikbaars vinden op internet. Ik besloot om hier woensdag op terug te komen en het dan te vragen aan een programmeer docent hoe ik dit probleem het best kan aanpakken.