Dag 6 CLE4 – Game – ‘Beta game en retrospective’

In de eerste weken van CLE 4 liep het niet helemaal goed. In het begin hadden we al snel een duidelijk beeld en goed concept. Vervolgens gingen we aan de slag met een duidelijke en overzichtelijke planning. Daarna liepen we vast omdat we niet echt konden beginnen met bouwen omdat we Typescript nog niet in de vingers hadden.

Jij bent de baas over je leerproces: ​de opgeleverde planning en taakverdeling in week 2 was nadrukkelijk ook gebaseerd op jouw leerwensen. Was je in dit proces ‘in control’ van wat JIJ wilt leren en heb je invloed uitgeoefend op de planning en verdeling van taken?

Ik heb samen met mijn team een planning en een verdeling van taken gemaakt. Hierbij hebben we allemaal gekeken welke building blocks we nog moesten. Aan de hand hiervan hebben we de planning gemaakt en Trello aangemaakt en daarin de taken verdeeld. Hierbij heb ik aangegeven welke building blocks ik nog wil doen en dat ik me vooral wil focussen op de doelgroep.

Creativiteit: Je hebt actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het concept. ​Deed je actief mee, nam je initiatief? Wat was je rol in het creatieve proces en hoe vervulde je deze rol? Kan je hier duidelijk antwoord op geven en was dat voor anderen ook helder?

Hugo kwam met een soort gelijk idee over het concept net als ik in gedachte had. Hieruit hebben we vervolgens een concept opgeschreven en uitgewerkt. Het voordeel was dat ons idee al vrij snel duidelijk was. Hierdoor hoefden wij alleen nog de opties en details uit te werken van de game.

Het idee van de game was om een soortgelijke tamagotchi te maken. Omdat we te maken hadden met het woord evolutie, dachten we aan een tamagotchi met evolutie van eencellige tot aan de mens. Tijdens de evolutie kon je doormiddel van knoppen verschillende bezigheden de tamagotchi laten doen, zoals eten, slapen etc. Daarnaast hadden we bedacht om een soort Darwin met een verhaal ernaast zou komen om zo een beetje het idee te creëren van de oude Pokemon games. Ook is de bedoeling om verschillende mini games toe te voegen.

Professionele werkhouding: Houdt je je aan afspraken? Of wijk je er van af met een goede reden? Kunnen teamleden op je bouwen in bijvoorbeeld aanwezigheid en inzet? Heb je je professioneel opgesteld naar de andere partners in dit project: doelgroep, docenten? Waaruit kunnen we dat opmaken? Waarin kan je je nog verbeteren in dit opzicht?

Ik ben iemand die zich altijd met volle inzet laat gelden en normaal gesproken altijd op tijd is. Ik hou ervan om een duidelijk plan van aanpak te hebben. Hierdoor weet ik waar ik aan toe ben en dit helpt om mijn productiviteit volledig te benutten. Ik hou mij daarom ook altijd aan mijn afspraken. Ik vind dat ik me nog wel kan verbeteren in het communiceren met mijn teamleden. Om zo meer duidelijkheid te creëren.

Wat kan er beter

  • Meer communiceren met teamgenoten
  • Meer duidelijkheid creëren
  • Tijd beter benutten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *