Doelgroep block

Interviewen

Je hebt bij meerdere personen uit de doelgroep een interview afgenomen zodanig dat hier relevante conclusies uit getrokken kunnen worden.

Analyseren

Je hebt verschillende ontwerptools ingezet om de karakteristieken van de doelgroep visueel inzichtelijk te maken zodanig dat de interactie en interface ontworpen kan worden.

Communiceren

Je kunt rollen en bijbehorende behoeften zodanig beschrijven dat deze het informatie-, interface- en interactieontwerp voeden.

Testopzet

Je kan een volledige testopzet maken, waarin de keuze tussen verschillende type tests wordt afgewogen en waarin de beoogde deelnemers en testopstelling verantwoord worden.

Uitvoering

Je kunt testresultaten van (tenminste 3) representatieve deelnemers analyseren, documenteren en visualiseren, zodanig dat de testresultaten inzichtelijk worden voor anderen.

Conclusies

Je kunt uit de tests conclusies trekken die je inzicht geven voor een volgende iteratie of stap in het proces.

Interviewen

Om mijn doelgroep en opdrachtgever te leren kennen heb ik een interview gehouden met zowel mijn opdrachtgever als de doelgroep. Ik heb verschillende personen uit de doelgroep voor de Frisian Yacht Club geïnterviewd. Over het algemeen is de doelgroep wat ouder dat komt omdat ze meer inkomen hebben of meer budget van wat ze opgespaard hebben.

Opgestelde interview voor opdrachtgever en Doelgroep

Interview antwoorden opdrachtgever

Analyseren

Tijdens het analyseren van de doelgroep heb ik een persona gemaakt en aan de hand van deze persona heb ik weer een customer journey gemaakt. Zo heb ik een beeld gekregen van hoe de doelgroep zich vormt en wat de behoefte van de doelgroep is.

De doelgroep:

 • Leeftijd vooral tussen de 40 en 65
 • Personen met een hoger inkomen
 • Personen met veel vrije tijd
 • Passie voor zeilen of iets met boten
 • Personen met in veel gevallen een eigen bedrijf of ondernemend
 • Omgeving Friesland en Amsterdam

Persona

Een persona is een fictief op onderzoek gebaseerd gebruiksprofiel dat inzicht geeft in de verlangens, het gedrag en de verwachtingen van eindgebruikers. De persona heb ik gemaakt met een online tool genaamd Xtensio. De persona is hier onder te zien.

Customer journey

De customer journey is een visualisatie die het pad van de gebruiker beschrijft middels het weergeven van de momenten waarop de gebruiker interactie heeft met de service of het device.

Ik heb doormiddel van de persona de customer journey gemaakt die hier onder te zien is

Communiceren

Ik heb samen met de opdrachtgever een debriefing gedaan die heb ik hieronder toegevoegd. Een debriefing is een van de belangrijkste onderdelen van het onderzoek omdat ik hiermee een duidelijk beeld krijg van wat de opdrachtgever wilt en hoe de opdrachtgever dit voor zich ziet.

Debriefing opdrachtgever

Testopzet

Om te kijken ik in de juiste richting zat qua formulier heb ik tussendoor met de opdrachtgever overleg gehad over het formulier hierna heb ik vervolgens steeds de opdrachtgever zelf gevraagd om uitleg over de verschillende arrangementen en hoe deze in elkaar zitten. Zodat ik hierop het formulier op kan afstellen om zo een duidelijke en overzichtelijke boeking te krijgen.

Om het doelgroep onderzoek uit te voeren heb ik een interview gedaan doormiddel van Google forms. Hier heb ik verschillende personen uit de doelgroep voor gevraagd.

Uitvoering

Hieruit kwam sterk naar voren dat mensen graag een uitgebreid boekingssysteem willen met verschillende opties zodat ze gelijk duidelijk weten wat ze voor de boeking krijgen bij de Frisian Yacht Club.

Ik dacht toen gelijk aan de verschillende opties die ik toegevoegd wil hebben.

 • Datum en dagdeel(tijd)
 • Locatie/opstaplocatie
 • Boottype
 • Aantal personen
 • Arrangement
 • Accomondatie
 • Lunch of Diner
 • Notitie
Conclusies

Uit mijn debriefing en doelgroep onderzoek is gebleken als volgt.

De opdrachtgever wilt graag een boekingssysteem die geautomatiseerd een mailtje met de gegevens van de boeking stuurt en dat de opdrachtgever hierop zelf weer een mailtje terug kan sturen om het te bevestigingen. Daarnaast wilt hij dat er verschillende opties in het invulformulier terug komen zodat het gelijk duidelijk is om wat voor boeking het gaat.

De doelgroep wil snelle en eenvoudiger een boot met arrangement kunnen boeken zodat ze hier niet veel tijd in moeten steken zoals het over en weer mailen met de Frisian Yacht Club.

Uit dit doelgroep en opdrachtgever onderzoek is voor mij duidelijk geworden wat de eisen van de doelgroep en de opdrachtgever zijn. Hierdoor kan ik duidelijker en gemakkelijker bezig om het boekingssysteem te ontwikkelen.